Lidé

1300+ pracovníků v našich týmech. Vědci, studenti, techničtí a administrativní pracovníci, bez kterých se neobejdeme. Zde naleznete kontakty na všechny naše zaměstnance.SEGEND:5466f725-6942-46c0-a5ae-b755fc5f54fe:8

Váš výběr odpovídá 40 zaměstnancům
Jméno Pozice Oddělení Telefon Místnost E-mail
Mgr. Pavel Bartošek, Ph.D. Sekretariát ředitele, Skupina grantové podpory
 • 266 05 2628
314 bartosek [at] fzu.cz
Ing. Lucie Beránková HR partner Sekretariát ředitele, Skupina HR Fyzikálního ústavu AV ČR
 • 266 05 3425
197 berankova [at] fzu.cz
prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. Sekretariát ředitele
Mgr. Simona Dačeva HR partner Sekretariát ředitele, Skupina HR Fyzikálního ústavu AV ČR
 • 266 05 3425
197 daceva [at] fzu.cz
BcA. Dan Hasalík Sekretariát ředitele
 • 26605 2677
J7 hasalik [at] fzu.cz
JUDr. Ivana Heřmanská Právnička Sekretariát ředitele
 • 266 05 2712
245 hermani [at] fzu.cz
Mgr. Monika Hochmanová Koordinátorka vzdělávání Sekretariát ředitele, Skupina HR Fyzikálního ústavu AV ČR
 • 266 05 3007
196 hochmanova [at] fzu.cz
Mgr. Magdalena Hornová Sekretariát ředitele
 • 266 05 2271
307 hornova [at] fzu.cz
Mgr. Magdalena Hrnková Sekretariát ředitele, Skupina PR a popularizace
 • 26605 2124
hrnkova [at] fzu.cz
Mgr. Agatha Hrůšová web FZU / PR tým Sekretariát ředitele, Skupina PR a popularizace
 • 26605 2677
J7 hrusova [at] fzu.cz
Soňa Kadeřávková Sekretariát ředitele
 • 266 05 2704
212 kaderavkova [at] fzu.cz
Ing. Kristýna Knetlová Interní auditorka Sekretariát ředitele
 • 266 05 2195
301 knetlova [at] fzu.cz
Mgr. Jiří Kolář Sekretariát ředitele
 • 266 05 2238
444 kolarj [at] fzu.cz
Mgr. Petra Köppl Sekretariát ředitele, Skupina PR a popularizace
 • 26605 2124
J7 koppl [at] fzu.cz
Anna Körblerová Sekretářka oddělení Sekretariát ředitele
 • 266 05 2687
213 korbler [at] fzu.cz
Ing. Petra Kratochvílová HR partner Sekretariát ředitele, Skupina HR Fyzikálního ústavu AV ČR
 • 266 05 2125
197 petra.kratochvilova [at] fzu.cz
Dr. Dominik Kriegner Vedoucí laboratoře Laboratoř magnetronového naprašování, Sekretariát ředitele
 • 220 318 621
F 36 kriegner [at] fzu.cz
Ing. Barbora Loskot Koordinátorka vzdělávání Sekretariát ředitele, Skupina HR Fyzikálního ústavu AV ČR
 • 266 05 2489
196 loskot [at] fzu.cz
Bc. Adam Matoušek Sekretariát ředitele, Skupina grantové podpory
 • 266 05 2629
314 matouseka [at] fzu.cz
Bc. Milada Moudrá Vedoucí PR týmu Sekretariát ředitele, Skupina PR a popularizace
 • 26605 2124
J7 moudra [at] fzu.cz
Mgr. Pavla Melania Novotná, MPA Sekretariát ředitele
 • 266 05 2098
309 novotnap [at] fzu.cz
Bc. Michaela Pokorná Sekretariát ředitele, Skupina PR a popularizace
 • 26605 2124
pokornam [at] fzu.cz
Mgr. Helena Procházková Sekretariát ředitele
 • 266 05 2751
195 helena.prochazkova [at] fzu.cz
RNDr. Michael Prouza, Ph.D. Ředitel Laboratoř pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii, Sekretariát ředitele
 • 266 05 2123
215 prouza [at] fzu.cz
Marie Sedláková Sekretářka sekce Centrální úsek, Sekretariát ředitele
 • 220 318 634
 • 220 318 493
C 94/3, C 213/7 sedlakova [at] fzu.cz
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. Sekretariát ředitele schneew [at] fzu.cz
Mgr. Ilona Skordis Gottwaldová, BPhil Isl Vedoucí pracovní skupiny Sekretariát ředitele, Skupina grantové podpory
 • 266 05 2106
201 ilona.gottwaldova [at] fzu.cz
Mgr. Ivo Svejkovský, MBA, Ph.D. Vedoucí Kanceláře mezinárodní spolupráce Sekretariát ředitele
 • 266 05 2667
212 svejkovsky [at] fzu.cz
Mgr. Monika Svobodová HR partner Sekretariát ředitele, Skupina HR Fyzikálního ústavu AV ČR
 • 266 05 2125
 • 220 318 597
197, B 119 monika.svobodova [at] fzu.cz
Mgr. Renata Šimůnková, Ph.D. Sekretariát ředitele
 • 266 05 2667
212 simunkova [at] fzu.cz
Ing. Ondra Marek Šípek Sekretariát ředitele
 • 266 05 2152
444 sipekm [at] fzu.cz
Mgr. Stanislav Široký Překladatel Sekretariát ředitele
 • 266 05 2667
siroky [at] fzu.cz
prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. Sekretariát ředitele 444 valentaj [at] fzu.cz
Ing. Ondřej Vitámvás BOZP/PO Sekretariát ředitele
 • 266 05 2414
562 vitamvas [at] fzu.cz
Mgr. Lucie Volfová Sekretariát ředitele
 • 266 05 2902
309 volf [at] fzu.cz
Dominika Vyštejnová, MSc. Sekretariát ředitele, Skupina grantové podpory
 • 266 05 2640
207 vystejnova [at] fzu.cz
Bc. Patricie Waisrová Specialista pro rozvoj a řízení kariéry Sekretariát ředitele, Skupina HR Fyzikálního ústavu AV ČR
 • 266 05 2489
196 waisrova [at] fzu.cz
Hana Waňková Sekretářka ředitele Sekretariát ředitele
 • 266 05 2121
214 wankova [at] fzu.cz
Mgr. Dita Zbyňková Sekretariát ředitele
 • 266 05 3006
307 zbynkova [at] fzu.cz
Mgr. Jana Žďárská Sekretariát ředitele
 • 266 05 2152
444 zdarskaj [at] fzu.cz