Lidé

1300+ pracovníků v našich týmech. Vědci, studenti, techničtí a administrativní pracovníci, bez kterých se neobejdeme. Zde naleznete kontakty na všechny naše zaměstnance.SEGEND:5466f725-6942-46c0-a5ae-b755fc5f54fe:8

Váš výběr odpovídá 171 zaměstnanci
Jméno Pozice Oddělení Telefon Místnost E-mail
doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D. Oddělení nízkoteplotního plazmatu, Skupina diagnostiky plazmatu a charakterizace tenkovrstvých struktur
 • 266 05 2995
 • 266 05 2415
 • 266 05 2456
O 218, O 330, O 329 adamekp [at] fzu.cz
Pavel Anděl Optické a mechanické dílny Na Slovance
 • 266 05 2757
67 andel [at] fzu.cz
Ing. Judita Anthi Doktorand Laboratoř funkčních biorozhraní, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2683
335 anthi [at] fzu.cz
Marcela Baďurová Společná laboratoř optiky
 • 585 63 1581
325 badurova [at] fzu.cz
Jakub Beneš Odborný pracovník výzkumu a vývoje NCK MATCA Centrum pro digitální inovace B4I, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 26605 2652
J6 benesj [at] fzu.cz
Ing. Petr Boháč, CSc. Oddělení nízkoteplotního plazmatu, Skupina plazmatické depozice tenkých vrstev
 • 266 05 2959
O 216 bohac [at] fzu.cz
Karel Brambora Optické a mechanické dílny Na Slovance
 • 266 05 2950
 • 266 05 2756
21, 530
Dr. Ing. Jiří Bulíř Oddělení analýzy funkčních materiálů
 • 266 05 2425
 • 266 05 2540
 • 266 05 2373
158, 160, O 130 bulir [at] fzu.cz
Mgr. Ondřej Caha, Ph.D. Oddělení analýzy funkčních materiálů
 • 266 05 2389
O 237 caha [at] fzu.cz
Dario Cattozzo Mor, MSc. Doktorand Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2469
156 cattozzomor [at] fzu.cz
Ing. Lucie Celbová Doktorand Oddělení analýzy funkčních materiálů
 • 266 05 2524
O 238 celbova [at] fzu.cz
Ing. Luděk Cibulka Optické a mechanické dílny Na Slovance
 • 266 05 2140
70 cibulkal [at] fzu.cz
Ing. Stanislav Cichoň, Ph.D. Oddělení analýzy funkčních materiálů
 • 266 05 2450
 • 266 05 2430
O 232, O 133 cichon [at] fzu.cz
Mgr. Martin Čada, Ph.D. Zástupce vedoucího oddělení 25, vedoucí laboratoře Oddělení nízkoteplotního plazmatu, Skupina diagnostiky plazmatu a charakterizace tenkovrstvých struktur
 • 266 05 2418
 • 266 05 2995
 • 266 05 2456
O 331, O 329, O 218 cada [at] fzu.cz
Mgr. Antonín Černoch, Ph.D. Společná laboratoř optiky
 • 585 63 1549
322 acernoch [at] fzu.cz
Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D. Společná laboratoř optiky
 • 585 63 1573
219 ctvrtlik [at] fzu.cz
Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D. Vedoucí Sekce optiky (4), Vedoucí Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21) Oddělení optických a biofyzikálních systémů, Sekce optiky
 • 266 05 2141
O 316 dejneka [at] fzu.cz
Marijke Anna Den Baas, MSc. Odborný asistent administrativy Centrum pro digitální inovace B4I, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 26605 2652
J6 spanjer [at] fzu.cz
Jakub Dostálek, PhD. Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2993
O 217 dostalek [at] fzu.cz
Radovan Dragoun Optické a mechanické dílny Na Slovance
 • 266 05 2755
68 dragoun [at] fzu.cz
Mgr. Michala Drahošová Projektový specialista Laboratoř biofyziky , Oddělení optických a biofyzikálních systémů, Sekce optiky
 • 266 05 2148
O 315 drahosova [at] fzu.cz
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. Oddělení nízkoteplotního plazmatu, Skupina plazmochemických a chemických technologií
 • 266 05 2429
 • 266 05 2456
O 334, O 329 brunclim [at] fzu.cz
Mgr. Petra Elblová Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2491
 • 266 05 2636
O314, O206 elblova [at] fzu.cz
RNDr. Ladislav Fekete, Ph.D. Oddělení analýzy funkčních materiálů
 • 266 05 2133
 • 266 05 2746
 • 266 05 2430
159, 040, O 133 fekete [at] fzu.cz
Ing. Přemysl Fitl, Ph.D. Laserové technologie, Oddělení analýzy funkčních materiálů
 • 266 05 2719
163 fitl [at] fzu.cz
Mgr. Michala Forinová Doktorand Laboratoř funkčních biorozhraní, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2683
335 forinova [at] fzu.cz
Ing. František Franc, CSc. Emeritní vědecký pracovník Oddělení optických a biofyzikálních systémů franc [at] fzu.cz
Mgr. Adam Frtús Doktorand Laboratoř biofyziky , Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2491
O 314 frtus [at] fzu.cz
Ing. Martin Gášek Odborný pracovník Centrum pro digitální inovace B4I, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2194
338 gasek [at] fzu.cz
Ing. Dmitry Gavrilov, Ph.D. Postdoktorand Centrum pro digitální inovace B4I, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 3191
NCK MATCA gavrilov [at] fzu.cz
prof. doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. Vedoucí oddělení Společná laboratoř optiky
 • 585 63 1511
246 haderka [at] fzu.cz
Mgr. Petr Hamal, Ph.D. Společná laboratoř optiky
 • 585 63 1533
216 hamal [at] fzu.cz
Mgr. Ivana Hamarová, Ph.D. Společná laboratoř optiky
 • 585 63 4284
324 hamarova [at] fzu.cz
Mgr. Martina Havelková Společná laboratoř optiky
 • 585 63 1578
228 havelko [at] fzu.cz
Ing. Šárka Havlová Laserové technologie, Oddělení analýzy funkčních materiálů
 • 266 05 2565
O 233 havlova [at] fzu.cz
prof. Dr. Rainer Hippler Oddělení nízkoteplotního plazmatu, Skupina diagnostiky plazmatu a charakterizace tenkovrstvých struktur
 • 266 05 2791
314 hippler [at] fzu.cz
Jan Honolka, Ph.D. Laboratoř NanoESCA, Oddělení analýzy funkčních materiálů
 • 266 05 2389
O 237 honolka [at] fzu.cz
Ing. Petr Horák, Ph.D. Odborný pracovník Laboratoř funkčních biorozhraní, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 26605 2653
J6 horakp [at] fzu.cz
Ing. Kateřina Horáková, Ph.D. Laboratoř NanoESCA, Oddělení analýzy funkčních materiálů
 • 266 05 2565
 • 266 05 2430
O 233, O 133 horakova [at] fzu.cz
Mgr. Klára Horová PR specialistka Sekce 4 Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2124
J7 horova [at] fzu.cz
Ing. Milan Houska, CSc. Vědecký pracovník Laboratoř funkčních biorozhraní, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2993
217 houska [at] fzu.cz
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. Společná laboratoř optiky
 • 585 63 1501
210 hrabov [at] fzu.cz
RNDr. Jaromír Hrdý, DrSc. Vedoucí vědecký pracovník Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2148
O 315 hrdy [at] fzu.cz
Šárka Hronková Sekretářka oddělení Společná laboratoř optiky
 • 585 63 1506
213 hronkova [at] fzu.cz
Ing. Aneta Hrubantová Oddělení nízkoteplotního plazmatu, Skupina plazmochemických a chemických technologií
 • 266 05 2127
O 215 hrubantova [at] fzu.cz
RNDr. Petr Hruška, Ph.D. Oddělení analýzy funkčních materiálů
 • 266 05 2425
158 hruskap [at] fzu.cz
Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D. Zástupce vedoucího sekce 4, Vedoucí oddělení 25 Oddělení nízkoteplotního plazmatu, Sekce optiky
 • 266 05 2995
 • 266 05 2415
 • 266 05 2456
O 218, O 330, O 329 hubicka [at] fzu.cz
Ing. Vladimír Cháb, CSc. Laboratoř NanoESCA, Oddělení analýzy funkčních materiálů
 • 266 05 2450
 • 266 05 2430
O 232, O 133 chab [at] fzu.cz
Dr. Sergii Chertopalov Oddělení analýzy funkčních materiálů
 • 266 05 2719
163 chertopalov [at] fzu.cz
RNDr. Hana Chmelíčková Společná laboratoř optiky
 • 585 63 1516
227 chmelic [at] fzu.cz