Lidé

1300+ pracovníků v našich týmech. Vědci, studenti, techničtí a administrativní pracovníci, bez kterých se neobejdeme. Zde naleznete kontakty na všechny naše zaměstnance.SEGEND:5466f725-6942-46c0-a5ae-b755fc5f54fe:8

Váš výběr odpovídá 121 zaměstnanci
Jméno Pozice Oddělení Telefon Místnost E-mail
Ing. Alena Bakalová Oddělení astročásticové fyziky
 • 266 05 2669
231 bakalova [at] fzu.cz
Kunal Bhardwaj, MSc. Oddělení astročásticové fyziky 233 bhardwaj [at] fzu.cz
Mgr. Jiří Blažek Oddělení astročásticové fyziky
 • 266 05 2692
227 blazekj [at] fzu.cz
RNDr. Martina Boháčová, Ph.D. Vedoucí laboratoře Laboratoř pro astročásticovou fyziku, Oddělení astročásticové fyziky
 • 266 05 2660
222 bohacova [at] fzu.cz
Ing. Olga Boušková Oddělení teorie částic a kosmologie
 • 266 05 2610
216 bousko [at] fzu.cz
Nicholas Carabine, M.Sc. Oddělení teorie částic a kosmologie
 • 266 05 2547
221 carabine [at] fzu.cz
Ronan Cunniffe, BsC. Oddělení astročásticové fyziky ronan [at] fzu.cz
Ing. Jaroslav Cvach, CSc. Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat
 • 266 05 2668
230 cvach [at] fzu.cz
Amel Durakovic, Ph.D. Oddělení teorie částic a kosmologie, Skupina kosmologie a gravitace durakovic [at] fzu.cz
Ing. Josef Dvořáček HPC Support Oddělení teorie částic a kosmologie, Skupina kosmologie a gravitace
 • 266 05 2669
231 jose [at] fzu.cz
Mgr. Jan Ebr, Ph.D. Oddělení astročásticové fyziky
 • 266 05 2692
227 ebr [at] fzu.cz
Ivana Ebrová, Ph.D. Oddělení astročásticové fyziky ebrovai [at] fzu.cz
Mgr. Jiří Eliášek, Ph.D. Oddělení astročásticové fyziky eliasek [at] fzu.cz
William T. Emond, Ph.D. Oddělení teorie částic a kosmologie, Skupina kosmologie a gravitace
 • 266 05 3028
58 emond [at] fzu.cz
Dr. Theodore Erler Oddělení teorie částic a kosmologie
 • 266 05 3029
58 erler [at] fzu.cz
Mgr. Pavla Federičová, Ph.D. Laboratoř pro testování křemíkových detektorů částic, Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat federicova [at] fzu.cz
Lukáš Fiala Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat
 • 266 05 2693
220 fialal [at] fzu.cz
Mgr. Peter Filip, Ph.D. Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat
 • 266 05 2669
231 filip [at] fzu.cz
Dr. Dražen Glavan Oddělení teorie částic a kosmologie, Skupina kosmologie a gravitace 240 glavan [at] fzu.cz
RNDr. Jiří Grygar, CSc. Oddělení astročásticové fyziky
 • 266 05 2660
222 grygar [at] fzu.cz
Matěj Havelka Laboratoř pro astročásticovou fyziku, Oddělení astročásticové fyziky havelka [at] fzu.cz
Ing. Jiří Hejbal, Ph.D. Oddělení experimentální fyziky částic
 • 266 05 2143
229 hejbal [at] fzu.cz
Filip Hejda, Ph.D. Oddělení teorie částic a kosmologie, Skupina kosmologie a gravitace
 • 266 05 3028
58 hejdaf [at] fzu.cz
doc. RNDr. Ing. Jan Hladký, DrSc. Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat
 • 266 05 2661
223 hladky [at] fzu.cz
Ing. David Hlaváček, Ph.D. Oddělení astročásticové fyziky hlavacek [at] fzu.cz
Subhroneel Chakrabarti, Ph.D. Oddělení teorie částic a kosmologie 221 subhroneelc [at] fzu.cz
Mgr. Asen Christov, Ph.D. Vedoucí laboratoře Laboratoř pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii, Oddělení astročásticové fyziky
 • 266 05 2135
228 christov [at] fzu.cz
RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D. Vedoucí oddělení Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat, Výpočetní středisko
 • 266 05 2445
218 chudoba [at] fzu.cz
Marek Chvátal Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat
 • 266 05 2606
59 chvatal [at] fzu.cz
prof. Jiří Chýla, CSc. Oddělení teorie částic a kosmologie
 • 266 05 2673
203 chyla [at] fzu.cz
Ing. Petr Jačka Oddělení experimentální fyziky částic jacka [at] fzu.cz
Ing. Tomáš Jakoubek, Ph.D. Oddělení experimentální fyziky částic
 • 266 05 2669
231 jakoubek [at] fzu.cz
Ing. Milan Janata Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat
 • 266 05 2749
60 janata [at] fzu.cz
Mgr. Petr Janeček, Ph.D. Oddělení astročásticové fyziky
 • 266 05 2159
224 janecekp [at] fzu.cz
Mgr. Pavel Jiroušek Oddělení teorie částic a kosmologie, Skupina kosmologie a gravitace
 • 266 05 2173
240 jirousek [at] fzu.cz
Ing. Mgr. Jakub Juryšek Oddělení astročásticové fyziky
 • 266 05 2692
227 jurysek [at] fzu.cz
Sergey Karpov, Ph.D. Laboratoř pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii, Oddělení astročásticové fyziky
 • 266 05 2135
228 karpov [at] fzu.cz
Mgr. Jan Kašpar, Ph.D. Oddělení experimentální fyziky částic kasparj [at] fzu.cz
Mgr. Oldřich Kepka, Ph.D. Zástupce vedoucího oddělení Oddělení experimentální fyziky částic
 • 266 05 2159
224 kepkao [at] fzu.cz
RNDr. Pavel Kolář, CSc. Oddělení teorie částic a kosmologie
 • 266 05 2673
203 kolar [at] fzu.cz
Ing. Michal Kovalčuk Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat
 • 266 05 2749
60 kovalcuk [at] fzu.cz
RNDr. Jiří Kroll, Ph.D. Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat
 • 266 05 3338
 • 266 05 2496
76 (utia), 036 (utia), O 229 kroll [at] fzu.cz
Matěj Kudrna, Ph.D. Oddělení teorie částic a kosmologie
 • 266 05 2894
243A kudrnam [at] fzu.cz
RNDr. Vojtěch Kundrát, DrSc. Oddělení teorie částic a kosmologie
 • 266 05 2663
225 kundrat [at] fzu.cz
doc. Alexander Kupčo, Ph.D. Vedoucí sekce Oddělení experimentální fyziky částic, Sekce fyziky elementárních částic
 • 266 05 2608
208 kupco [at] fzu.cz
Mgr. Pavel Kůs Oddělení teorie částic a kosmologie kuspa [at] fzu.cz
Ing. Jiří Kvasnička, Ph.D. Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat
 • 266 05 2713
61 kvas [at] fzu.cz
Mgr. Věra Latoňová Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat
 • 266 05 2885
latonv [at] fzu.cz
prom. fyz. Richard Lednický, DrSc. Oddělení teorie částic a kosmologie lednicky [at] fzu.cz
Renann Lipinski Jusinskas, Ph.D. Oddělení teorie částic a kosmologie
 • 266 05 2065
206 renannlj [at] fzu.cz