Váš výběr odpovídá 10 zaměstnancům
Jméno Pozice Oddělení Telefon Místnost E-mail
Zahid Ali Zafar, Ph.D. Elektrochemická laboratoř, Materiály a systémy v nanoměřítku, Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur
 • 220 318 607
C 211/6 zafar [at] fzu.cz
Ing. Ondřej Zapadlík Oddělení optických materiálů, Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů
 • 220 318 542
D 306 zapadlik [at] fzu.cz
Ing. Martina Zátková Sekretářka oddělení Oddělení povrchů a molekulárních struktur
 • 220 318 653
C 208/9 zatkova [at] fzu.cz
Bc. Jiří Zelenka Oddělení spintroniky a nanoelektroniky
 • 220 318 589
F 40 zelenka [at] fzu.cz
Ing. Petra Zemenová, Ph.D. Oddělení optických materiálů, Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy
 • 220 318 429
 • 220 318 500
 • 220 318 606
A 132/2, A 133, B 103 zemenova [at] fzu.cz
Ing. Jan Zich Oddělení magnetik a supravodičů, Termoelektrická laboratoř
 • 220 318 432
A 23 zichj [at] fzu.cz
Ing. Miloš Zíka Laboratoř infračervené laserové spektroskopie (FIRM), Oddělení magnetik a supravodičů
 • 220 318 508
A 33/6 zika [at] fzu.cz
RNDr. Jan Zubáč Magneto-transportní laboratoř, Oddělení spintroniky a nanoelektroniky
 • 220 318 589
zubac [at] fzu.cz
Ing. Jiří Zyka, CSc. Laboratoř syntézy materiálů, Oddělení spintroniky a nanoelektroniky
 • 220 318 439
F 101 zyka [at] fzu.cz
Ing. Jakub Železný, Ph.D. Vedoucí skupiny Teorie spintroniky a specialista skupiny Dioscuri Oddělení spintroniky a nanoelektroniky, Skupina Dioscuri Centrum pro spincaloritronics a magnonics, Skupina teorie spintroniky
 • 220 318 479
A 49/1 zeleznyj [at] fzu.cz