Lidé

1300+ pracovníků v našich týmech. Vědci, studenti, techničtí a administrativní pracovníci, bez kterých se neobejdeme. Zde naleznete kontakty na všechny naše zaměstnance.SEGEND:5466f725-6942-46c0-a5ae-b755fc5f54fe:8

Váš výběr odpovídá 6 zaměstnancům
Jméno Pozice Oddělení Telefon Místnost E-mail
Ing. Marie Thunová PR & Marketing Manager Oddělení řízení projektů thunova [at] fzu.cz
Ing. Martina Toufarová, Ph.D. Vedoucí laboratoře Laboratoř biofyziky a chemické fyziky, Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS)
  • 266 05 2984
318 touf [at] fzu.cz
Ing. Pavel Trojánek, Ph.D. Oddělení vývoje pokročilých laserů, Skupina vysokoenergetických deskových laserů
  • 314 00 77 26
1.11 trojanek [at] fzu.cz
Richard Tůma, ThLic. Oddělení řízení projektů
  • 314 00 77 25
1.13 tuma [at] fzu.cz
RNDr. Hana Turčičová, CSc. Oddělení vývoje pokročilých laserů, Skupina nelineární optiky
  • 266 05 2725
  • 314 00 77 06
92, 2.07 turcic [at] fzu.cz
Ivan Tvrdek Technická podpora center PALS a HiLASE
  • 266 05 2605
66A tvrdek [at] fzu.cz