Lidé

1300+ pracovníků v našich týmech. Vědci, studenti, techničtí a administrativní pracovníci, bez kterých se neobejdeme. Zde naleznete kontakty na všechny naše zaměstnance.SEGEND:5466f725-6942-46c0-a5ae-b755fc5f54fe:8

Váš výběr odpovídá 56 zaměstnancům
Jméno Pozice Oddělení Telefon Místnost E-mail
Konstantinos Tanidis, Ph.D. Oddělení teorie částic a kosmologie tanidis [at] fzu.cz
Alexander Tarasenko, CSc. Oddělení nízkoteplotního plazmatu, Skupina diagnostiky plazmatu a charakterizace tenkovrstvých struktur
 • 266 05 2165
O 307 taras [at] fzu.cz
Mgr. Marek Taševský, Ph.D. Vedoucí oddělení Oddělení experimentální fyziky částic
 • 266 05 2668
230 tasevsky [at] fzu.cz
Mito Taševský Oddělení experimentální fyziky částic
Andrew Taylor Materiály pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB", Oddělení funkčních materiálů
 • 266 05 2634
28 taylor [at] fzu.cz
Matthew Alan Taylor, BSc. Mechanika a optomechanika, Oddělení konstrukční a projekční podpory O.2.42 taylorm [at] fzu.cz
Michal Teplík Oddělení technicko-hospodářských služeb v Cukrovarnické
 • 220 318 544
E 106 teplik [at] fzu.cz
Ing. Karel Tesař Oddělení dielektrik, Příprava dielektrických materiálů
 • 266 05 2877
26 tesarkar [at] fzu.cz
RNDr. Roman Tesař, Ph.D. Laboratoř infračervené laserové spektroskopie (FIRM), Oddělení magnetik a supravodičů
 • 220 318 548
 • 220 318 536
E 112, E 110 tesar [at] fzu.cz
Jean-Francois, Louis, Antoine Thomsen Oddělení kanceláře ředitele Centra ELI Beamlines
Ing. Marie Thunová PR & Marketing Manager Oddělení řízení projektů thunova [at] fzu.cz
Mgr. Maxim Tchaplianka Oddělení teorie kondenzovaných látek tchaplianka [at] fzu.cz
Hana Tichá pracovník skladu Oddělení zásobování a dopravy
 • 266 05 2759
510 tichah [at] fzu.cz
prof. Vladimir Tikhonchuk Oddělení fyziky plazmatu a interakcí s ultravysokou intenzitou
Ing. Markéta Tiptová Oddělení dielektrik
 • 266 05 3589
445b tiptova [at] fzu.cz
Libor Tirol Vedoucí pracovní skupiny Oddělení stavební infrastruktury a IT
 • 266 05 1354
tirol [at] fzu.cz
doc. Marina Tjunina, Ph.D. Vedoucí laboratoře Laboratoř laserové depozice tenkých vrstev, Laboratoř oxidů, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2434
O 336 tjunina [at] fzu.cz
RNDr. Petr Tobiška, Ph.D. Laboratoř pro astročásticovou fyziku, Oddělení astročásticové fyziky
 • 266 05 2454
O 227 tobiska [at] fzu.cz
Tomas Tolenis, Ph.D. Oddělení laserových systémů 1.12 tolenis [at] fzu.cz
Iva Tolopčenková Sekretářka oddělení 28 Oddělení analýzy funkčních materiálů
 • 266 05 2133
159 tolop [at] fzu.cz
JUDr. Ing. Radek Toman, LL.M. Vedoucí pracovní skupiny Oddělení administrace
 • 266 05 1259
O.1.20 tomanr [at] fzu.cz
Ing. Michal Tomášek Oddělení experimentální fyziky částic
 • 266 05 2880
244 tomasekm [at] fzu.cz
Ing. Petra Tomášková Laboratoř analytické chemie, Oddělení chemie
 • 266 05 2783
325 tomasko [at] fzu.cz
Mgr. Jan Tomáštík, Ph.D. Společná laboratoř optiky
 • 585 63 1573
219 tomastik [at] fzu.cz
Daniela Tomešová nákupčí Oddělení zásobování a dopravy
 • 266 05 2116
115 tomesova [at] fzu.cz
Murat Torun, BSc. Oddělení laserových systémů
 • 266 05 1512
1.13 torun [at] fzu.cz
MSc. Marco Tosca Oddělení urychlování iontů a aplikací vysokoenergetických částic 208 tosca [at] fzu.cz
Svatopluk Toufar Oddělení technicko-hospodářských služeb v Cukrovarnické
 • 220 318 544
E 106 toufar [at] fzu.cz
Ing. Martina Toufarová, Ph.D. Vedoucí laboratoře Laboratoř biofyziky a chemické fyziky, Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS)
 • 266 05 2984
318 touf [at] fzu.cz
Mgr. Adriana Traganová Oddělení administrace
RNDr. Petr Trávníček, Ph.D. Vedoucí oddělení Laboratoř pro astročásticovou fyziku, Oddělení astročásticové fyziky, Sekce fyziky elementárních částic
 • 266 05 2690
217 travnick [at] fzu.cz
Marcela Trejbalová Oddělení stavební infrastruktury a IT LB.00.03, LB.00.04, LB.00.05 trejbalova [at] fzu.cz
Georg Trenkler, M.Sc. Oddělení teorie částic a kosmologie
 • 266 05 3029
58 trenkler [at] fzu.cz
Barbora Trkalová referent oddělení zásobování a dopravy Oddělení zásobování a dopravy trkalovab [at] fzu.cz
Tinkara Troha, MSc.,Ph.D. Oddělení dielektrik, THz věda a technologie
 • 266 05 2708
123 troha [at] fzu.cz
Ing. Pavel Trojánek, Ph.D. Oddělení vývoje pokročilých laserů, Skupina vysokoenergetických deskových laserů
 • 314 00 77 26
1.11 trojanek [at] fzu.cz
Pavel Trojek, Ph.D. Vedoucí pracovní skupiny Oddělení laserových systémů
 • 266 05 1421
trojek [at] fzu.cz
Dr. Leonardo G. Trombetta Oddělení teorie částic a kosmologie trombetta [at] fzu.cz
Marie Trousilová Oddělení materiálové analýzy, Rentgenová laboratoř Rotan
 • 266 05 2773
148 trousilova [at] fzu.cz
Ing. Bohumil Trunda Oddělení chemie
 • 266 05 2609
 • 266 05 2688
320, 017 trunda [at] fzu.cz
Ing. Roman Truneček Oddělení kanceláře ředitele Centra ELI Beamlines
 • 266 05 1267
O.2.22 trunecek [at] fzu.cz
Maksym Tryus, Dr. Oddělení urychlování iontů a aplikací vysokoenergetických částic
 • 266 05 1555
O.2.13 tryus [at] fzu.cz
Boris Tsenov, Ph.D. Oddělení kanceláře ředitele Centra ELI Beamlines LB.0.06 tsenov [at] fzu.cz
Martin Tůma, Dis. Elektrotechnika a EMP, Oddělení konstrukční a projekční podpory
 • 266 05 1467
2.04 (eli) tumam [at] fzu.cz
Pavel Tůma Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat
 • 266 05 2743
59 tumapav [at] fzu.cz
Bc. Pavel Tůma Oddělení laserových systémů
 • 266 05 1210
O.1.55 tumap [at] fzu.cz
Richard Tůma, ThLic. Oddělení řízení projektů
 • 314 00 77 25
1.13 tuma [at] fzu.cz
Bc. Nina Tůmová Oddělení experimentální fyziky částic
 • 266 05 2672
242 tumova [at] fzu.cz
doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. DSc. Laboratoř NanoESCA, Oddělení analýzy funkčních materiálů
 • 266 05 2524
turanek [at] fzu.cz
RNDr. Hana Turčičová, CSc. Oddělení vývoje pokročilých laserů, Skupina nelineární optiky
 • 266 05 2725
 • 314 00 77 06
92, 2.07 turcic [at] fzu.cz