Lidé

1300+ pracovníků v našich týmech. Vědci, studenti, techničtí a administrativní pracovníci, bez kterých se neobejdeme. Zde naleznete kontakty na všechny naše zaměstnance.SEGEND:5466f725-6942-46c0-a5ae-b755fc5f54fe:8

Váš výběr odpovídá 52 zaměstnancům
Jméno Pozice Oddělení Telefon Místnost E-mail
Dr. Christoph Andreas Raab Oddělení astročásticové fyziky
 • 266 05 2935
228 chraab [at] fzu.cz
Ing. Jan Racek, Ph.D. Oddělení průmyslových aplikací laserů, Skupina laserového vyklepávání (LSP)
 • 314 00 77 18
1.35a racek [at] fzu.cz
Mgr. Marek Raclavský Oddělení radiační fyziky a urychlování elektronů
 • 266 05 1606
O.2.46 raclavsky [at] fzu.cz
Dr. Joris Raeymaekers Zástupce vedoucího oddělení Oddělení teorie elementárních částic
 • 266 05 2048
210 joris [at] fzu.cz
Mgr. Iegor Rafalovskyi, Ph.D. Oddělení dielektrik, Spektroskopie rozptylu světla a neutronů
 • 266 05 2659
134 rafalov [at] fzu.cz
Ing. Marek Rajdl Oddělení konstrukční a projekční podpory, Vakuum a kryogenika
 • 266 05 1230
O.1.41 rajdl [at] fzu.cz
Sabir Ramazanov, Ph.D. Oddělení kosmologie a gravitační fyziky
 • 266 05 3028
58 ramazanov [at] fzu.cz
RNDr. Jiří Rameš, CSc. Oddělení experimentální fyziky částic
 • 266 05 2690
217 rames [at] fzu.cz
Ing. Michal Rameš Oddělení magnetických měření a materiálů, Skupina MSM - materiály s magnetickou tvarovou pamětí
 • 266 05 2983
1.20 ramesm [at] fzu.cz
Michal Razým, DiS. Oddělení administrace
 • 266 05 1249
O.00.54 razym [at] fzu.cz
Marta Rážová Sekretářka sekce Oddělení astročásticové fyziky, Oddělení experimentální fyziky částic, Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat, Sekce fyziky elementárních částic
 • 266 05 2666
209 razova [at] fzu.cz
Mateusz Rebarz, Dr. Oddělení strukturní dynamiky
 • 266 05 1458
rebarz [at] fzu.cz
Mgr. Helena Reichlová, Ph.D. Oddělení spintroniky a nanoelektroniky
 • 220 318 454
A 46 reichlh [at] fzu.cz
Petr Reimer, CSc. Oddělení experimentální fyziky částic
 • 266 05 2707
219 reimer [at] fzu.cz
Jana Rejsková odborný pracovník kalkulací, cen a nákladů rozpočtů Oddělení provozní účtárny a rozpočtu
 • 266 05 2966
113 rejskova [at] fzu.cz
Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. Laboratoř syntézy a měření fotovoltaických nanomateriálů, Oddělení optických materiálů, Skupina pokročilých optických nanomateriálů a kompozitů
 • 220 318 496
 • 220 318 486
D 301, A 16 remes [at] fzu.cz
Ing. Jan Remsa, Ph.D. Postdoktorand Laboratoř tenkovrstvých materiálů, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2469
 • 266 05 2568
156, 168 remsa [at] fzu.cz
Ing. Oldřich Renner, DrSc. Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS)
 • 266 05 2136
 • 266 05 1388
93, O.2.20 renner [at] fzu.cz
Ing. Dalibor Repček Dielektrická a infračervená spektroskopie, Oddělení dielektrik
 • 266 05 2948
1.15 repcek [at] fzu.cz
Ondřej Rezek údržbář školicího střediska, Rokytnice n. J. Laboratoř diamantových vrstev a uhlíkových nano-struktur, Oddělení technicko-provozní
 • 220 318 604
 • 220 318 441
A 35/1, A 12 rezeko [at] fzu.cz
RNDr. Katarína Ridzoňová Laboratoř syntézy a měření fotovoltaických nanomateriálů, Oddělení optických materiálů, Skupina pokročilých optických nanomateriálů a kompozitů ridzonova [at] fzu.cz
Philipp Ritzinger, M.Sc. Oddělení spintroniky a nanoelektroniky, Skupina teorie spintroniky A 50/1 ritzinger [at] fzu.cz
Dani de Jesús Rodríguez Castellanos, MSc. Oddělení povrchů a molekulárních struktur djrodriguez [at] fzu.cz
RNDr. Karel Rohlena, CSc. Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS)
 • 266 05 2792
338 rohlena [at] fzu.cz
Ing. Jan Rohlíček, Ph.D. Vedoucí pracovní skupiny Metody strukturní analýzy, Oddělení strukturní analýzy, Skupina práškové difrakce
 • 220 318 484
A 61 rohlicek [at] fzu.cz
Ing. Bo-Anne Rohlík, Ph.D. Oddělení řízení projektů, Skupina transferu technologií
 • 314 00 77 18
rohlik [at] fzu.cz
Ing. Lea Romanovová Oddělení vývoje pokročilých laserů romanovova [at] fzu.cz
Mgr. Oleksandr Romanyuk, Ph.D. Oddělení optických materiálů, Skupina fotoelektronové spektroskopie
 • 220 318 495
A 35/3 romanyuk [at] fzu.cz
Ing. Jan Rosa, CSc. Oddělení optických materiálů, Skupina pokročilých optických nanomateriálů a kompozitů
 • 220 318 541
D 24 rosa [at] fzu.cz
Paolo Rossi, M.Sc. Oddělení teorie elementárních částic 220 rossip [at] fzu.cz
Danijela Rostohar, Dr. Oddělení řízení projektů, Skupina transferu technologií
 • 314 00 77 10
2.08 rostohar [at] fzu.cz
dr hab. Katarzyna Roszak Oddělení teorie kondenzovaných látek
 • 266 05 2276
443c roszak [at] fzu.cz
Ing. Lukáš Roškot Oddělení vývoje pokročilých laserů, Skupina nelineární optiky
 • 314 00 77 21
2.10 roskot [at] fzu.cz
Lubomír Rouček Optické a mechanické dílny Na Slovance
 • 266 05 2920
015 roucek [at] fzu.cz
Luděk Rouček Optické a mechanické dílny Na Slovance
 • 266 05 2920
015 roucekl [at] fzu.cz
Ing. Michaela Roudnická, Ph.D. Oddělení funkčních materiálů, Skupina materiálů s řízenou mikrostrukturou „MCM“
 • 266 05 2569
42 roudnicka [at] fzu.cz
Mgr. Petr Roupec Vedoucí oddělení Oddělení síťování a výpočetní techniky
 • 220 318 480
 • 266 05 2045
 • 266 05 2588
A 57/3, 93, N 17 roupec [at] fzu.cz
Zuzana Rozehnalová mzdová účetní Personální a mzdové oddělení
 • 266 05 2109
193 rozehnalova [at] fzu.cz
RNDr. Peter Rubovič, Ph.D. Oddělení fyziky plazmatu a interakcí s ultravysokou intenzitou
 • 266 05 1889
O.2.19 rubovic [at] fzu.cz
Jiří Ruda Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 26605 2652
J6 ruda [at] fzu.cz
Ing. Bedřich Rus, Ph.D. Vedoucí oddělení Oddělení laserových systémů
 • 266 05 1251
O.1.49 rus [at] fzu.cz
Yury V. Ryabchikov, Ph.D. Vedoucí pracovní skupiny mid-IR a bio aplikace Oddělení vědeckých aplikací laserů, Skupina mid-IR a bio aplikace
 • 314 00 77 34
2.17 ryabchikov [at] fzu.cz
Jan Rybář, dipl. um. Oddělení stavební infrastruktury a IT
 • 266 05 1346
O.00.23 rybarj [at] fzu.cz
Ing. Michaela Rýdlová Oddělení provozní účtárny a rozpočtu
 • 266 05 2271
307 rydlova [at] fzu.cz
RNDr. Ivan Rychetský, CSc. Oddělení dielektrik, Teorie a počítačové simulace
 • 266 05 2774
150 rychet [at] fzu.cz
Jan Ryšavý Oddělení chemie
 • 266 05 2784
 • 266 05 2688
326, 017 rysavy [at] fzu.cz
Kateřina Řeháčková Sekretářka oddělení Oddělení magnetik a supravodičů
 • 220 318 533
C 208/9 nedomova [at] fzu.cz
Ing. Martina Řeháková Vedoucí oddělení Oddělení inženýrské a technické podpory
 • 314 00 77 17
1.09 rehakova [at] fzu.cz
Bc. Laura Řehořová Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 26605 3191
rehorova [at] fzu.cz
Ing. Ivana Řídká Oddělení technicko-hospodářských služeb v Cukrovarnické
 • 220 318 452
B 108 ridka [at] fzu.cz