Lidé

1300+ pracovníků v našich týmech. Vědci, studenti, techničtí a administrativní pracovníci, bez kterých se neobejdeme. Zde naleznete kontakty na všechny naše zaměstnance.SEGEND:5466f725-6942-46c0-a5ae-b755fc5f54fe:8

Váš výběr odpovídá 9 zaměstnancům
Jméno Pozice Oddělení Telefon Místnost E-mail
Ing. Rajisa Jackivová Laboratoř skenovací elektronové mikroskopie a optické mikroskopie, Oddělení diamantových a příbuzných materiálů, Skupina analytických technik
 • 220 318 441
A 12, A 35/2, A 35/1 yatskiv [at] fzu.cz
Ing. Markéta Jarošová, Ph.D. Vedoucí pracovní skupiny Elektronová difrakce, Oddělení strukturní analýzy, Rentgenová mikroanalýza
 • 220 318 591
 • 220 318 491
A 58/2, A 60/2 jarosova [at] fzu.cz
Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D. Vedoucí pracovní skupiny Oddělení optických materiálů, Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů
 • 220 318 440
 • 220 318 416
D 305, A 121 jary [at] fzu.cz
doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. Vedoucí oddělení Nanosurf, Oddělení povrchů a molekulárních struktur
 • 220 318 430
C 211/6 jelinekp [at] fzu.cz
RNDr. Zdeněk Jirák, CSc. Laboratoř strukturních a elektronových vlastností, Oddělení magnetik a supravodičů
 • 220 318 420
A 32 jirak [at] fzu.cz
Ing. Petr Jiříček, CSc. Vedoucí pracovní skupiny Oddělení optických materiálů, Skupina fotoelektronové spektroskopie
 • 220 318 438
 • 220 318 522
F 103, F 93 jiricek [at] fzu.cz
prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D. Vedoucí oddělení Oddělení spintroniky a nanoelektroniky
 • 220 318 457
A 64/7 jungw [at] fzu.cz
Mgr. Karel Jurek, CSc. Oddělení strukturní analýzy, Rentgenová mikroanalýza
 • 220 318 402
 • 220 318 491
A 60, A 60/2 jurek [at] fzu.cz
Ing. Vlastimil Jurka Laboratoř nano-litografie , Oddělení spintroniky a nanoelektroniky
 • 220 318 527
F 41 jurka [at] fzu.cz