Lidé

1100+ pracovníků v našich týmech. Vědci, studenti, techničtí a administrativní pracovníci, bez kterých se neobejdeme. Zde naleznete kontakty na všechny naše zaměstnance.SEGEND:5466f725-6942-46c0-a5ae-b755fc5f54fe:8

Váš výběr odpovídá 37 zaměstnancům
Jméno Pozice Oddělení Telefon Místnost E-mail
Ing. Rajisa Jackivová Laboratoř skenovací elektronové mikroskopie a optické mikroskopie, Oddělení polovodičů, Skupina analytických technik
 • 220 318 441
A 12/2, A 35/2, A 35/1 yatskiv [at] fzu.cz
Ing. Petr Jačka Oddělení experimentální fyziky částic jacka [at] fzu.cz
Ing. Tomáš Jakoubek, Ph.D. Oddělení experimentální fyziky částic
 • 266 05 2669
231 jakoubek [at] fzu.cz
Venkatesan Jambunathan, Ph.D. Vedoucí pracovní skupiny Oddělení vývoje pokročilých laserů, Skupina kryogenně chlazených laserů
 • 314 00 77 12
2.18 jambunath [at] fzu.cz
Mgr. Petr Janeček, Ph.D. Oddělení astročásticové fyziky
 • 266 05 2159
224 janecekp [at] fzu.cz
prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. Oddělení dielektrik, Teorie a počítačové simulace
 • 266 05 2771
446b janis [at] fzu.cz
Bc. Michal Jankovský Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur, Skupina laserové spektroskopie nanomateriálů na bázi křemíku jankovsky [at] fzu.cz
Ing. Petra Janošková Sekretářka oddělení Oddělení kosmologie a gravitační fyziky, Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat
 • 266 05 2665
226A janoskova [at] fzu.cz
Mgr. Marie Janovská Oddělení dielektrik
 • 266 05 2142
124 janovska [at] fzu.cz
RNDr. Zdeněk Janů, CSc. Oddělení magnetických měření a materiálů, Společná laboratoř nízkých teplot
 • 951 55 2796
L 044 janu [at] fzu.cz
Ing. Markéta Jarošová, Ph.D. Vedoucí pracovní skupiny Oddělení strukturní analýzy, Skupina elektronové krystalografie, Skupina rtg. mikroanalýzy
 • 220 318 591
 • 220 318 491
A 58/2, A 60/2 jarosova [at] fzu.cz
Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D. Vedoucí pracovní skupiny Oddělení optických materiálů, Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů
 • 220 318 440
 • 220 318 416
D 305, A 121 jary [at] fzu.cz
RNDr. Lubomír Jastrabík, CSc. Oddělení nízkoteplotního plazmatu, Skupina výzkumu nízkoteplotního plazmatu aplikovaného na přípravu tenkých vrstev
 • 266 05 2198
O 207 jastrab [at] fzu.cz
Josef Jelínek Oddělení technicko-hospodářských služeb v Cukrovarnické
 • 220 318 443
F 36 jelinekj [at] fzu.cz
doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. Vedoucí oddělení Nanosurf, Oddělení povrchů a molekulárních struktur, Sekce fyziky pevných látek
 • 220 318 430
C 211/6 jelinekp [at] fzu.cz
Ing. Šimon Jelínek Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS), Skupina Fyzika XUV/rt. záření jelineks [at] fzu.cz
Dalibor Ješátko Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS), Skupina Teorie a počítačové simulace
 • 266 05 2380
210 jesatko [at] fzu.cz
Ing. Tomáš Jetmar Generální manažer NCK MATCA Centrum aplikovaného výzkumu a vývoje MATCA, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2194
jetmar [at] fzu.cz
Mgr. Vlastimil Jílek Společná laboratoř optiky jilekvl [at] fzu.cz
Mgr. Alejandro Jimenez Martin Oddělení povrchů a molekulárních struktur jimenez [at] fzu.cz
RNDr. Zdeněk Jirák, CSc. Laboratoř strukturních a elektronových vlastností, Oddělení magnetik a supravodičů
 • 220 318 420
A 32 jirak [at] fzu.cz
Mgr. Kateřina Jiráková, Ph.D. Společná laboratoř optiky
 • 585 63 4158
jirakova [at] fzu.cz
RNDr. Miloš Jirsa, DSc. Oddělení magnetických měření a materiálů, Skupina MSM - materiály s magnetickou tvarovou pamětí
 • 266 05 2992
1.24 jirsa [at] fzu.cz
Ing. Petr Jiříček, CSc. Vedoucí pracovní skupiny Oddělení optických materiálů, Skupina fotoelektronové spektroskopie
 • 220 318 438
 • 220 318 522
F 103, F 93 jiricek [at] fzu.cz
Ing. David John Oddělení optických materiálů, Skupina pokročilých optických nanomateriálů a kompozitů
 • 220 318 516
D 19 john [at] fzu.cz
Ing. Dominika Jochcová Oddělení vývoje pokročilých laserů jochcova [at] fzu.cz
Mgr. Lucie Jonáčková Vedoucí pracovní skupiny Sekretariát ředitele, Skupina PR a popularizace
 • 266 05 2124
J7 jonackova [at] fzu.cz
Kateřina Joujová Oddělení řízení projektů
 • 314 00 77 29
1.18 joujova [at] fzu.cz
Ing. Libor Juha, CSc. Vedoucí oddělení Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS), Sekce výkonových laserů – Centrum HiLASE, Skupina Chemie vysokých energií
 • 266 05 2741
336 juha [at] fzu.cz
Ing. Karel Jungwirth, DrSc. Emeritní vědecký pracovník Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS)
 • 266 05 2656
93 jungwirth [at] fzu.cz
prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D. Vedoucí oddělení Oddělení spintroniky a nanoelektroniky
 • 220 318 457
A 64/7 jungw [at] fzu.cz
Luboš Jurčík Společná laboratoř optiky
 • 585 63 1551
138 jurcik [at] fzu.cz
Mgr. Karel Jurek, CSc. Oddělení strukturní analýzy, Skupina rtg. mikroanalýzy
 • 220 318 402
 • 220 318 491
A 60, A 60/4 jurek [at] fzu.cz
Ing. Vlastimil Jurka Laboratoř nano-litografie, Oddělení spintroniky a nanoelektroniky
 • 220 318 527
F 41 jurka [at] fzu.cz
Ing. Eva Jurková Vědecká knihovna v Cukrovarnické
 • 220 318 415
A 51/2 jurkova [at] fzu.cz
Mgr. Terézia Jurkovičová, Ph.D. Vedoucí laboratoře Laboratoř analytické chemie, Oddělení chemie
 • 266 05 2781
323 vojtyl [at] fzu.cz
Ing. Mgr. Jakub Juryšek, Ph.D. Oddělení astročásticové fyziky
 • 266 05 2730
 • 266 05 3369
307, 307 jurysek [at] fzu.cz