Lidé

1300+ pracovníků v našich týmech. Vědci, studenti, techničtí a administrativní pracovníci, bez kterých se neobejdeme. Zde naleznete kontakty na všechny naše zaměstnance.SEGEND:5466f725-6942-46c0-a5ae-b755fc5f54fe:8

Váš výběr odpovídá 48 zaměstnancům
Jméno Pozice Oddělení Telefon Místnost E-mail
Rachael Jack, Dr. Oddělení strukturní dynamiky
 • 266 05 1212
O.2.05 jack [at] fzu.cz
Ing. Rajisa Jackivová Laboratoř skenovací elektronové mikroskopie a optické mikroskopie, Oddělení polovodičů, Skupina analytických technik
 • 220 318 441
A 12, A 35/2, A 35/1 yatskiv [at] fzu.cz
Ing. Petr Jačka Oddělení experimentální fyziky částic jacka [at] fzu.cz
Ilona Jahodová Oddělení administrace
 • 266 05 1553
O.00.45 jahodova [at] fzu.cz
Ing. Tomáš Jakoubek, Ph.D. Oddělení experimentální fyziky částic
 • 266 05 2669
231 jakoubek [at] fzu.cz
Venkatesan Jambunathan, Ph.D. Vedoucí pracovní skupiny Oddělení vývoje pokročilých laserů, Skupina kryogenně chlazených laserů
 • 314 00 77 12
2.18 jambunath [at] fzu.cz
Ing. Alexandr Jančárek, CSc. Oddělení radiační fyziky a urychlování elektronů jancarek [at] fzu.cz
Mgr. Jakub Janďourek Oddělení laserových systémů
 • 266 05 1217
O.1.05 jandour [at] fzu.cz
Mgr. Petr Janeček, Ph.D. Oddělení astročásticové fyziky
 • 266 05 2159
224 janecekp [at] fzu.cz
prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. Oddělení dielektrik, Teorie a počítačové simulace
 • 266 05 2771
446b janis [at] fzu.cz
Ing. Petra Janošková Sekretářka oddělení Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat
 • 266 05 2665
226A janoskova [at] fzu.cz
Mgr. Marie Janovská Oddělení dielektrik
 • 266 05 2293
124 janovska [at] fzu.cz
RNDr. Zdeněk Janů, CSc. Oddělení magnetických měření a materiálů, Společná laboratoř nízkých teplot
 • 951 55 2796
 • 221912797
L 044 janu [at] fzu.cz
Jeffrey Alan Jarboe Oddělení laserových systémů
 • 266 05 1569
jarboe [at] fzu.cz
Ing. Markéta Jarošová, Ph.D. Vedoucí pracovní skupiny Laboratoř ED, Oddělení strukturní analýzy, Skupina rtg. mikroanalýzy
 • 220 318 591
 • 220 318 491
A 58/2, A 60/2 jarosova [at] fzu.cz
Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D. Vedoucí pracovní skupiny Oddělení optických materiálů, Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů
 • 220 318 440
 • 220 318 416
D 305, A 121 jary [at] fzu.cz
RNDr. Lubomír Jastrabík, CSc. Oddělení nízkoteplotního plazmatu, Skupina výzkumu nízkoteplotního plazmatu aplikovaného na přípravu tenkých vrstev
 • 266 05 2198
O 207 jastrab [at] fzu.cz
Bc. Tomáš Javorský Oddělení řízení projektů
 • 314 00 77 31
1.12
Josef Jelínek Oddělení technicko-hospodářských služeb v Cukrovarnické
 • 220 318 443
F 36 jelinekj [at] fzu.cz
doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. Vedoucí oddělení Nanosurf, Oddělení povrchů a molekulárních struktur, Sekce fyziky pevných látek
 • 220 318 430
C 211/6 jelinekp [at] fzu.cz
Ing. Šimon Jelínek Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS) jelineks [at] fzu.cz
Tae Moon Jeong, Ph.D. Oddělení radiační fyziky a urychlování elektronů
 • 266 05 1551
jeong [at] fzu.cz
Dalibor Ješátko Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS) jesatko [at] fzu.cz
Ing. Tomáš Jetmar Generální manažer NCK MATCA Centrum aplikovaného výzkumu a vývoje MATCA, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2194
NCK MATCA jetmar [at] fzu.cz
Milan Jilek Zástupce vedoucího oddělení Oddělení stavební infrastruktury a IT
 • 266 05 1322
jilek [at] fzu.cz
Mgr. Vlastimil Jílek Společná laboratoř optiky jilekvl [at] fzu.cz
Mgr. Alejandro Jimenez Martin Oddělení povrchů a molekulárních struktur jimenez [at] fzu.cz
RNDr. Zdeněk Jirák, CSc. Laboratoř strukturních a elektronových vlastností, Oddělení magnetik a supravodičů
 • 220 318 420
A 32 jirak [at] fzu.cz
Ing. Martin Jirka, Ph.D. Oddělení radiační fyziky a urychlování elektronů
 • 266 05 1266
O.2.55 jirkam [at] fzu.cz
Mgr. Dominika Jírová HR Partner pro Sekci 5 Oddělení řízení projektů
 • 314 00 77 38
1.10 jirova [at] fzu.cz
RNDr. Miloš Jirsa, DSc. Oddělení magnetických měření a materiálů, Skupina MSM - materiály s magnetickou tvarovou pamětí
 • 266 05 2992
1.24 jirsa [at] fzu.cz
Ing. Petr Jiříček, CSc. Vedoucí pracovní skupiny Oddělení optických materiálů, Skupina fotoelektronové spektroskopie
 • 220 318 438
 • 220 318 522
F 103, F 93 jiricek [at] fzu.cz
Ing. Dominika Jochcová Oddělení vývoje pokročilých laserů jochcova [at] fzu.cz
Ing. Michaela Jonášová Sekretářka sekce Oddělení kanceláře ředitele Centra ELI Beamlines, Sekce Centrum ELI Beamlines
 • 266 05 1412
O.1.22 jonasova [at] fzu.cz
Kateřina Joujová Oddělení řízení projektů
 • 314 00 77 29
1.18 joujova [at] fzu.cz
Noémie Jourdain, Ph.D. Oddělení fyziky plazmatu a interakcí s ultravysokou intenzitou
 • 266 05 1602
LB.2.05 jourdain [at] fzu.cz
Ing. Libor Juha, CSc. Vedoucí oddělení Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS), Sekce výkonových laserů – Centrum HiLASE
 • 266 05 2741
336 juha [at] fzu.cz
Konstantin Jůn vrátný Oddělení technicko-provozní
 • 266 05 2151
4 jun [at] fzu.cz
Ing. Karel Jungwirth, DrSc. Emeritní vědecký pracovník Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS)
 • 266 05 2656
93 jungwirth [at] fzu.cz
prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D. Vedoucí oddělení Oddělení spintroniky a nanoelektroniky
 • 220 318 457
A 64/7 jungw [at] fzu.cz
Ing. Kateřina Juráňová Vedoucí laboratoře Laboratoř XUVIR, Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS)
 • 266 05 2556
89 juranova [at] fzu.cz
Luboš Jurčík Společná laboratoř optiky
 • 585 63 1551
138 jurcik [at] fzu.cz
Mgr. Karel Jurek, CSc. Oddělení strukturní analýzy, Skupina rtg. mikroanalýzy
 • 220 318 402
 • 220 318 491
A 60, A 60/4 jurek [at] fzu.cz
Ing. Vlastimil Jurka Laboratoř nano-litografie, Oddělení spintroniky a nanoelektroniky
 • 220 318 527
F 41 jurka [at] fzu.cz
Ing. Eva Jurková Vědecká knihovna v Cukrovarnické
 • 220 318 575
A 52 jurkova [at] fzu.cz
Ing. Matej Jurkovič Oddělení radiační fyziky a urychlování elektronů
 • 266 05 1564
O.2.46 jurkovic [at] fzu.cz
Mgr. Terézia Jurkovičová, Ph.D. Vedoucí laboratoře Laboratoř analytické chemie, Oddělení chemie
 • 266 05 2781
323 vojtyl [at] fzu.cz
Ing. Mgr. Jakub Juryšek Oddělení astročásticové fyziky
 • 266 05 2692
227 jurysek [at] fzu.cz