Lidé

1300+ pracovníků v našich týmech. Vědci, studenti, techničtí a administrativní pracovníci, bez kterých se neobejdeme. Zde naleznete kontakty na všechny naše zaměstnance.SEGEND:5466f725-6942-46c0-a5ae-b755fc5f54fe:8

Váš výběr odpovídá 24 zaměstnancům
Jméno Pozice Oddělení Telefon Místnost E-mail
Ing. František Hájek Laboratoř luminiscence, Oddělení polovodičů
 • 220 318 410
A 44/3 hajek [at] fzu.cz
RNDr. Zdeňka Hájková, Ph.D. Laboratoř skenovací elektronové mikroskopie a optické mikroskopie, Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur, Tenké vrstvy
 • 220 318 528
C 211/2 hajkovaz [at] fzu.cz
Ing. Jan Havlíček Oddělení optických materiálů, Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy
 • 220 318 429
A 132/1 jan.havlicek [at] fzu.cz
Ing. Jiří Hejtmánek, CSc. Vedoucí oddělení Oddělení magnetik a supravodičů, Termoelektrická laboratoř
 • 220 318 419
A 34 hejtman [at] fzu.cz
RNDr. Kateřina Herynková, Ph.D. Vedoucí laboratoře Laboratoř leptání, Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur, Skupina laserové spektroskopie nanomateriálů na bázi křemíku
 • 220 318 414
C 213/6, C 204/3 katerina.herynkova [at] fzu.cz
Mgr. Martin Hladík Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur, Tenké vrstvy
 • 220 318 467
C 211/5 hladikm [at] fzu.cz
Bc. Robert Hlaváč Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur hlavacr [at] fzu.cz
doc. Mgr. Jakub Holovský, Ph.D. Laboratoř syntézy a měření fotovoltaických nanomateriálů, Oddělení optických materiálů, Skupina pokročilých optických nanomateriálů a kompozitů
 • 220 318 516
 • 220 318 444
D 19, D 17 holovsky [at] fzu.cz
Robert Horešovský Laboratoř luminiscence, Oddělení polovodičů
 • 220 318 580
horesovsky [at] fzu.cz
Dr.rer.nat. Wolfgang Hornfeck Metody strukturní analýzy, Oddělení strukturní analýzy
 • 220 318 406
A 65/7 hornfeck [at] fzu.cz
Ing. Alice Hospodková, Ph.D. Vedoucí oddělení Laboratoř MOVPE, Oddělení polovodičů
 • 220 318 401
F 113 hospodko [at] fzu.cz
Ing. Iveta Terezie Hošnová Oddělení optických materiálů, Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů
 • 220 318 429
A 132/1 hosnova [at] fzu.cz
Ing. Jana Houdková Oddělení optických materiálů, Skupina fotoelektronové spektroskopie
 • 220 318 526
F 114 houdkova [at] fzu.cz
RNDr. Jaromíra Hrdá, Ph.D. Laboratoř ED, Oddělení strukturní analýzy
 • 220 318 591
A 58/2 hrda [at] fzu.cz
Bc. Štefan Hricov Laboratoř strukturních a elektronových vlastností, Oddělení magnetik a supravodičů
 • 220 318 435
hricov [at] fzu.cz
RNDr. Pavla Hrmová, Ph.D. Oddělení polovodičů, Skupina analytických technik, Skupina nanočástic a rozhraní
 • 220 318 482
A 35/2 stenclova [at] fzu.cz
Ing. Karel Hruška Laboratoř nano-litografie, Oddělení spintroniky a nanoelektroniky
 • 220 318 527
F 41 hruskak [at] fzu.cz
Ing. Tomáš Hubáček, Ph.D. Laboratoř MOVPE, Oddělení polovodičů
 • 220 318 580
F 113/1 hubacekt [at] fzu.cz
RNDr. Pavel Hubík, CSc. Vedoucí laboratoře Laboratoř transportních jevů, Oddělení polovodičů
 • 220 318 573
A 47/1 hubik [at] fzu.cz
RNDr. Stanislav Hucek, Ph.D. Oddělení strukturní analýzy
 • 220 318 596
A 69 hucek [at] fzu.cz
prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc. Laboratoř MOVPE, Oddělení polovodičů
 • 220 318 576
F 113/1 hulicius [at] fzu.cz
Ing. Ludvík Hummel Oddělení strukturní analýzy
 • 220 318 403
 • 220 318 596
A 69 hummel [at] fzu.cz
RNDr. Jiří Hybler, Ph.D. Vedoucí laboratoře Oddělení strukturní analýzy, Skupina mineralogie
 • 220 318 587
A 63 hybler [at] fzu.cz
Ing. Matěj Hývl, Ph.D. Laboratoř AFM, Laboratoř skenovací elektronové mikroskopie a optické mikroskopie, Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur, Tenké vrstvy
 • 220 318 467
C 211/2 hyvl [at] fzu.cz