Lidé

1300+ pracovníků v našich týmech. Vědci, studenti, techničtí a administrativní pracovníci, bez kterých se neobejdeme. Zde naleznete kontakty na všechny naše zaměstnance.SEGEND:5466f725-6942-46c0-a5ae-b755fc5f54fe:8

Váš výběr odpovídá 50 zaměstnancům
Jméno Pozice Oddělení Telefon Místnost E-mail
Mgr. Simona Dačeva HR partner Oddělení podpory THS, Skupina HR Fyzikálního ústavu AV ČR
 • 266 05 3425
197 daceva [at] fzu.cz
Ondřej Daneš, DiS. stavební technik úseku údržby Oddělení technicko-provozní
 • 266 05 2485
177 danes [at] fzu.cz
Ing. Marina Davydova, Ph.D. Materiály pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB", Oddělení funkčních materiálů
 • 266 05 2634
28 davydova [at] fzu.cz
Rodrigo Cezar de Campos Ferreira, Ph.D. Oddělení povrchů a molekulárních struktur C 210/2 ferreira [at] fzu.cz
Tárcio De Castro Silva, PhD. Oddělení laserových systémů O.1.02 castro [at] fzu.cz
Iñigo De la Fuente Quintana, MSc. Oddělení technické infrastruktury a přístrojových služeb fuente [at] fzu.cz
Bruno De La Torre Cerdeño, Dr. Nanosurf, Oddělení povrchů a molekulárních struktur bdelatorre [at] fzu.cz
Ing. Jana De Merlier Oddělení řízení projektů
 • 314 00 77 04
1.14 demerlier [at] fzu.cz
Esther de Prado, Ph.D. Oddělení materiálové analýzy, Rentgenová laboratoř Rotan
 • 266 05 2898
118 prado [at] fzu.cz
Ing. Kateřina Děcká Oddělení optických materiálů, Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů decka [at] fzu.cz
Bc. Karolína Dědičová Zástupce vedoucího oddělení Vědecká knihovna v Cukrovarnické
 • 220 318 575
A 52 dedicova [at] fzu.cz
Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D. Vedoucí Sekce optiky (4), Vedoucí Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21) Oddělení optických a biofyzikálních systémů, Sekce optiky
 • 266 05 2141
O 316 dejneka [at] fzu.cz
Ing. Ondřej Denk Oddělení vývoje pokročilých laserů, Skupina vysokoenergetických deskových laserů
 • 314 00 77 07
2.11 denk [at] fzu.cz
Thibault Derrien, Ph.D. Vedoucí skupiny Ultrarychlá fotonika Oddělení vědeckých aplikací laserů, Skupina laserové zpracování materiálů, Ultrarychlá fotonika
 • 314 00 77 09
2.05 derrien [at] fzu.cz
Jaroslav Deutschmann mechanik, úsek údržby Oddělení technicko-provozní
 • 266 05 2762
 • 266 05 2763
584
Ing. Martin Divoký, Ph.D. Vedoucí pracovní skupiny Oddělení vývoje pokročilých laserů, Skupina vysokoenergetických deskových laserů
 • 314 00 77 21
2.10 divoky [at] fzu.cz
Jaroslav Dlouhý Oddělení strukturní analýzy, Rentgenová mikroanalýza
 • 220 318 402
A 60/3 dlouhyj [at] fzu.cz
Mgr. Jiří Doležal Oddělení povrchů a molekulárních struktur, Skupina skenovací luminiscenční mikroskopie
 • 220 318 504
C 210/2 dolezalj [at] fzu.cz
Bc. Kateřina Doležalová Laboratoř transportních jevů, Oddělení polovodičů
 • 220 318 582
A 45 dolezalovak [at] fzu.cz
Ing. Filip Dominec, Ph.D. Laboratoř luminiscence, Laboratoř organokovové epitaxe MOVPE/LABONIT, Oddělení polovodičů
 • 220 318 580
F 112 dominecf [at] fzu.cz
Mgr. Jakub Dostál, Ph.D. Oddělení strukturní dynamiky dostalj [at] fzu.cz
Ing. Jan Dostál, Ph.D. Vedoucí laboratoře Laboratoř XUVIR, Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS)
 • 266 05 3057
dostal [at] fzu.cz
Jakub Dostálek, Ph.D. Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2993
O 217 dostalek [at] fzu.cz
Ing. Darina Dostálová Oddělení funkčních materiálů, Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC"
 • 266 05 2428
593 dostalova [at] fzu.cz
Radka Drábová asistentka technicko-hospodářské správy Oddělení finanční účtárny, Oddělení podpory THS, Oddělení provozní účtárny a rozpočtu, Oddělení technicko-provozní , Oddělení zásobování a dopravy, Personální a mzdové oddělení, Technicko-hospodářská správa
 • 266 05 2111
111 drabova [at] fzu.cz
Radovan Dragoun Optické a mechanické dílny Na Slovance
 • 266 05 2755
68 dragoun [at] fzu.cz
Ing. Zdeněk Dragoun Vedoucí sekce Administrativní úsek Cukrovarnická, Oddělení technicko-hospodářských služeb v Cukrovarnické
 • 220 318 566
B 115 dragounz [at] fzu.cz
Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D. Oddělení materiálové analýzy, Rentgenová laboratoř Rotan
 • 266 05 2898
 • 266 05 2838
118, 120 draho [at] fzu.cz
Mgr. Michala Drahošová Projektový specialista Laboratoř biofyziky , Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2148
O 315 drahosova [at] fzu.cz
Ing. Ivo Drbohlav Oddělení strukturní analýzy
 • 220 318 592
A 60/1 drbohlav [at] fzu.cz
Regina Drdošová pracovník úklidu Oddělení technicko-provozní 180
RNDr. Václav Drchal, CSc. Oddělení teorie kondenzovaných látek
 • 266 05 2905
443 drchal [at] fzu.cz
Ing. Pavla Drozdová Personální a mzdové oddělení 187 drozdova [at] fzu.cz
Simona Dubcová Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS) dubcova [at] fzu.cz
Ing. Lucie Dubovská Materiály pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB", Oddělení funkčních materiálů
 • 266 05 2634
28 drbohlavova [at] fzu.cz
Ing. Martin Duda, Ph.D. Postdoktorand Oddělení vývoje pokročilých laserů, Skupina nelineární optiky
 • 314 00 77 06
2.07 duda [at] fzu.cz
Bc. Barbora Dudková Oddělení stavební infrastruktury a IT
 • 266 05 1356
O.00.09 dudkova [at] fzu.cz
RNDr. Roman Dudžák Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS)
 • 266 05 2381
 • 266 05 2340
dudzak [at] fzu.cz
Bc. Petra Dufková personální referent Personální a mzdové oddělení
 • 266 05 2644
191 dufkova [at] fzu.cz
Ing. Jan Duchoň Laboratoř elektronové mikroskopie, Oddělení materiálové analýzy
 • 266 05 2612
44 duchon [at] fzu.cz
Amel Durakovic, Ph.D. Oddělení teorie částic a kosmologie, Skupina kosmologie a gravitace durakovic [at] fzu.cz
Martin Dušák Laboratoř elektronové mikroskopie, Oddělení materiálové analýzy
 • 266 05 2732
O 234 dusak [at] fzu.cz
RNDr. Michal Dušek, CSc. Zástupce ředitele pro pracoviště Cukrovarnická Metody strukturní analýzy, Oddělení strukturní analýzy, Sekce fyziky pevných látek
 • 220 318 594
A 66 dusek [at] fzu.cz
Utpal Dutta, Ph.D. Magnetická laboratoř, Oddělení magnetik a supravodičů
 • 220 318 426
A 129 dutta [at] fzu.cz
Ing. Drahomír Dvorský, Ph.D. Materiály s řízenou mikrostrukturou „MCM", Oddělení funkčních materiálů
 • 266 05 2569
42 dvorsky [at] fzu.cz
Ing. Josef Dvořáček HPC Support Oddělení teorie částic a kosmologie, Skupina kosmologie a gravitace
 • 266 05 2669
231 jose [at] fzu.cz
prom. fyz. Jiří Dvořák Vědecká knihovna Na Slovance
 • 266 05 2632
310B dvorakj [at] fzu.cz
Roman Dvořák Laboratoř Raman, Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur, Tenké vrstvy
 • 220 318 528
C 211/2 roman.dvorak [at] fzu.cz
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. Oddělení nízkoteplotního plazmatu, Skupina plazmochemických a chemických technologií
 • 266 05 2429
 • 266 05 2456
O 334, O 329 brunclim [at] fzu.cz
Ing. Petra Dvořáková Ruskayová Oddělení kanceláře ředitele Centra ELI Beamlines
 • 266 05 1657
02.22 ruskayova [at] fzu.cz