Lidé

1300+ pracovníků v našich týmech. Vědci, studenti, techničtí a administrativní pracovníci, bez kterých se neobejdeme. Zde naleznete kontakty na všechny naše zaměstnance.SEGEND:5466f725-6942-46c0-a5ae-b755fc5f54fe:8

Váš výběr odpovídá 25 zaměstnancům
Jméno Pozice Oddělení Telefon Místnost E-mail
MSc. Ghassan Aber Oddělení vědeckých aplikací laserů aber [at] fzu.cz
Mgr. Martin Adamec Dielektrická a infračervená spektroskopie, Oddělení dielektrik
 • 266 05 2842
P.13 adamec [at] fzu.cz
doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D. Oddělení nízkoteplotního plazmatu, Skupina výzkumu nízkoteplotního plazmatu aplikovaného na přípravu tenkých vrstev
 • 266 05 2995
 • 266 05 2415
 • 266 05 2456
O 218, O 330, O 329 adamekp [at] fzu.cz
M.Sc. Shubham Agarwal Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS) 318 shubham [at] fzu.cz
Ubaid Ahmed, M.Sc. Oddělení materiálové analýzy
 • 266 05 2996
 • 266 05 2919
 • 266 05 2838
 • 266 05 2658
1.27, 0.28, 045 ahmed [at] fzu.cz
Kyo-Hoon Ahn, Ph.D. Laboratoř strukturních a elektronových vlastností, Oddělení magnetik a supravodičů
 • 220 318 632
A 28 kyohoon.ahn [at] fzu.cz
Mahebub Alam, PhD. Oddělení funkčních materiálů, Skupina materiálů pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB“
 • 266 05 3119
31 alam [at] fzu.cz
Ing. Eduardo Alarcón Tarquino, Ph.D. Oddělení funkčních materiálů, Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC“ 1.29 alarcon [at] fzu.cz
Ing. Martin Albrecht Oddělení radiační fyziky a urychlování elektronů
 • 266 05 1385
O.2.46 albrechtm [at] fzu.cz
Mgr. Radka Alexa Oddělení kanceláře ředitele Centra ELI Beamlines
 • 266 05 1534
alexa [at] fzu.cz
Pavel Anděl Optické a mechanické dílny Na Slovance
 • 266 05 2757
67 andel [at] fzu.cz
Dr. Jakob Andreasson Vedoucí oddělení Oddělení strukturní dynamiky
 • 266 05 1313
O.2.09 andreasson [at] fzu.cz
Dr. Alexandr Andreev, DrSc. Oddělení magnetických měření a materiálů, Společná laboratoř pro magnetická studia „SLMS“
 • 951 55 2772
C 138 andreev [at] fzu.cz
Bc. Benjamín Andreides Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS) andreides [at] fzu.cz
Dr. Borislav Angelov, Ph.D. Senior researcher Oddělení strukturní dynamiky O.2.02 angelov [at] fzu.cz
Ing. Judita Anthi Doktorand Laboratoř funkčních biorozhraní, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2683
335 anthi [at] fzu.cz
Roman Antipenkov, Ph.D. Oddělení laserových systémů
 • 266 05 1510
antipenkov [at] fzu.cz
Mgr. Cinthia Antunes Correa, Ph.D. Laboratoř ED, Oddělení strukturní analýzy
 • 220 318 635
A 66 correa [at] fzu.cz
Apostolos Apostolakis, Dr. Oddělení teorie kondenzovaných látek
 • 266 05 2926
433 apostolakis [at] fzu.cz
Dr. Anabella Teresa Araudo Oddělení fyziky plazmatu a interakcí s ultravysokou intenzitou araudo [at] fzu.cz
RNDr. Zdeněk Arnold, CSc. Zástupce vedoucího oddělení Laboratoř studia fyzikálních vlastností za extrémních podmínek, Oddělení magnetik a supravodičů
 • 220 318 426
A 129 arnold [at] fzu.cz
Ing. Anna Artemenko, Ph.D. Oddělení polovodičů, Skupina analytických technik
 • 220 318 482
 • 220 318 522
A 35/2, F 93 artemenko [at] fzu.cz
Mgr. Petr Ashcheulov, Ph.D. Oddělení funkčních materiálů, Skupina materiálů pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB“
 • 266 05 2544
32 ashcheulov [at] fzu.cz
Ing. Kateřina Aubrechtová Dragounová, Ph.D. Oddělení polovodičů, Skupina analytických technik
 • 220 318 511
A 35/1 dragounova [at] fzu.cz
Ing. Michal Augustín Oddělení polovodičů augustin [at] fzu.cz