Váš výběr odpovídá 53 zaměstnancům
Jméno Pozice Oddělení Telefon Místnost E-mail
Małgorzata Katarzyna Cabaj, Ph.D. Oddělení strukturní analýzy, Skupina elektronové krystalografie
 • 220 318 593
A 59/1 mkcabaj [at] fzu.cz
MSc. Alicia Calé Laboratoř biofyziky, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2876
 • 266 05 2598
 • 266 05 2616
1.02, 07, 012 cale [at] fzu.cz
Sofia Canola, Ph.D. Oddělení povrchů a molekulárních struktur, Skupina skenovací luminiscenční mikroskopie, Teorie světla a hmoty
 • 220 318 650
C 94/1 canola [at] fzu.cz
Nicholas Carabine, M.Sc. Oddělení teorie elementárních částic
 • 266 05 2547
221 carabine [at] fzu.cz
Dario Cattozzo Mor, MSc. Doktorand Laboratoř biofotoniky, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2491
O 314 cattozzomor [at] fzu.cz
Ing. Lucie Celbová Doktorand Oddělení analýzy funkčních materiálů, Technologie a materiály pro bioaplikace
 • 266 05 2878
1.03 celbova [at] fzu.cz
Ing. Luděk Cibulka Optické a mechanické dílny Na Slovance
 • 266 05 2140
70 cibulkal [at] fzu.cz
Ing. Martin Cigl, Ph.D. Vedoucí pracovní skupiny Oddělení chemie, Skupina přípravy organických materiálů
 • 266 05 2785
 • 266 05 2171
327, 020 cigl [at] fzu.cz
Ing. Stanislav Cichoň, Ph.D. Oddělení analýzy funkčních materiálů
 • 266 05 2450
 • 266 05 2430
O 232, O 133 cichon [at] fzu.cz
MSc. Volkan Cirik Laboratoř funkčních biorozhraní, Oddělení optických a biofyzikálních systémů cirik [at] fzu.cz
Ing. Pavel Crha Oddělení inženýrské a technické podpory, Skupina technické podpory konstrukce 1.08 crha [at] fzu.cz
Martin Crhán Laboratoř mechanické dílny sekce 2, Oddělení funkčních materiálů
 • 266 05 2717
018 crhan [at] fzu.cz
Mgr. Martin Csiba Oddělení optických a biofyzikálních systémů csiba [at] fzu.cz
Ronan Cunniffe, BSc. Oddělení astročásticové fyziky ronan [at] fzu.cz
Ing. Jaroslav Cvach, CSc. Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat
 • 266 05 2668
230 cvach [at] fzu.cz
Mgr. Martin Čada, Ph.D. Zástupce vedoucího oddělení 25, vedoucí laboratoře Oddělení nízkoteplotního plazmatu, Skupina diagnostiky plazmatu a analýzy tenkých vrstev
 • 266 05 2418
 • 266 05 2995
 • 266 05 2456
O 331, O 329, O 218 cada [at] fzu.cz
Ing. Jaroslav Čapek, Ph.D. Oddělení funkčních materiálů, Skupina materiálů s řízenou mikrostrukturou „MCM“
 • 266 05 3868
25 capekj [at] fzu.cz
RNDr. Jan Čermák, Ph.D. Vedoucí pracovní skupiny Elektrochemická laboratoř, Laboratoř AFM, Oddělení polovodičů, Skupina analytických technik
 • 220 318 475
F 34/1 cermakj [at] fzu.cz
Ing. Jiří Čermák, DiS. Materiály a systémy v nanoměřítku, Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur
 • 220 318 519
C 206/3 cermaji [at] fzu.cz
Simona Černá fakturantka Oddělení finanční účtárny
 • 266 05 2911
194 cernas [at] fzu.cz
Vladimír Černohorský technik plynových a tlakových zařízení Oddělení technicko-provozní
 • 266 05 2776
569 cernohorsky [at] fzu.cz
doc. Mgr. Antonín Černoch, Ph.D. Společná laboratoř optiky
 • 585 63 1549
322 acernoch [at] fzu.cz
Ing. Jiří Červenka, Ph.D. Vědecký tajemník Centrální úsek, Materiály a systémy v nanoměřítku, Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur
 • 220 318 493
C 213/7 cervenka [at] fzu.cz
Ing. Vlastimil Červenka, CSc. Oddělení inženýrské a technické podpory, Skupina technické podpory řídicího systému cervenkav [at] fzu.cz
Irena Červenková referent cestovních účtů Oddělení provozní účtárny a rozpočtu
 • 266 05 2895
184 cerven [at] fzu.cz
RNDr. Ladislav Červinka, DrSc. Emeritní vědecký pracovník Oddělení strukturní analýzy
 • 220 318 406
A 65/7 cervinka [at] fzu.cz
Oleksiy Chaklosh Technická podpora center PALS a HiLASE chaklosh [at] fzu.cz
Subhroneel Chakrabarti, Ph.D. Oddělení teorie elementárních částic
 • 266 05 2547
221 subhroneelc [at] fzu.cz
Kabir Chakravarti, Ph.D. Oddělení teorie elementárních částic 119 chakravarti [at] fzu.cz
Ing. Tomáš Chaloupecký Materiály a systémy v nanoměřítku, Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur chaloupecky [at] fzu.cz
Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D. Vedoucí pracovní skupiny Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS), Skupina Fyzika XUV/rt. záření
 • 266 05 2696
336 chal [at] fzu.cz
Mohit Chandra, Ph.D. Laboratoř Rotan, Oddělení materiálové analýzy
 • 266 05 2924
 • 266 05 2919
 • 266 05 2838
 • 266 05 2658
1.12, 0.28, 045 chandra [at] fzu.cz
M. Tech. Great Chayran Oddělení vývoje pokročilých laserů, Skupina vláknových laserů chayran [at] fzu.cz
M.S. Qifan Chen Oddělení povrchů a molekulárních struktur C 211/6 chenq [at] fzu.cz
Yuchen Chen, Ph.D. Oddělení funkčních materiálů, Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC“
 • 266 05 3010
1.28 yuchen [at] fzu.cz
Dr. Sergii Chertopalov Oddělení analýzy funkčních materiálů
 • 266 05 2893
1.05 chertopalov [at] fzu.cz
M. Tech. Hrushikesh Chintakindi Oddělení strukturní analýzy, Skupina elektronové krystalografie
 • 220 318 593
A 59/1 chintakindi [at] fzu.cz
Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D. Oddělení magnetických měření a materiálů, Společná laboratoř pro magnetická studia „SLMS“
 • 266 05 2981
tereshina [at] fzu.cz
RNDr. Hana Chmelíčková Společná laboratoř optiky
 • 585 63 1516
227 chmelic [at] fzu.cz
Bc. Vlastimil Chocenský Oddělení inženýrské a technické podpory chocensky [at] fzu.cz
Tomáš Chrenčík údržbář VZT Oddělení technicko-provozní
Mgr. Asen Christov, Ph.D. Vedoucí laboratoře Laboratoř pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii, Oddělení astročásticové fyziky
 • 266 05 2135
228 christov [at] fzu.cz
Mgr. Nicola Chrzanowská Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2139
O 317 polednakova [at] fzu.cz
Ing. Andrej Chrzanowski Vedoucí pracovní skupiny Brain for Industry, Oddělení optických a biofyzikálních systémů andrej.chrzanowski [at] fzu.cz
Barbora Chudíčková Sekretářka oddělení Oddělení polovodičů
 • 220 318 578
A 56 chudicko [at] fzu.cz
RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D. Vedoucí oddělení Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat, Výpočetní středisko
 • 266 05 2445
218 chudoba [at] fzu.cz
Mgr. Oleksandr Churpita Oddělení nízkoteplotního plazmatu, Skupina přípravy tenkých vrstev pomocí plazmatu
 • 266 05 2157
 • 266 05 2436
519, 337 churpita [at] fzu.cz
Marek Chvátal Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat
 • 266 05 2606
59 chvatal [at] fzu.cz
Bc. Tomáš Chvojka Materiály a systémy v nanoměřítku, Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur chvojka [at] fzu.cz
RNDr. Dagmar Chvostová Odborný pracovník Laboratoř tenkovrstvých materiálů, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2977
 • 266 05 2976
O 306, O 312 chvostov [at] fzu.cz