Váš výběr odpovídá 1129 zaměstnancům
Jméno Pozice Oddělení Telefon Místnost E-mail
doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D. Oddělení nízkoteplotního plazmatu, Skupina diagnostiky plazmatu a analýzy tenkých vrstev
 • 266 05 2995
 • 266 05 2415
 • 266 05 2456
O 218, O 330, O 329 adamekp [at] fzu.cz
Souvik Priyam Adhya, Ph.D. Oddělení experimentální fyziky částic
 • 266 05 2675
234 adhya [at] fzu.cz
M.Sc. Akanksha Agarwal Oddělení polovodičů, Skupina plazmatických procesů A 35/1 akanksha [at] fzu.cz
M.Sc. Shubham Agarwal Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS), Skupina Vědeckého vyuití VVI PALS - interakce a diagnostika
 • 266 05 2985
318 shubham [at] fzu.cz
Ubaid Ahmed, M.Sc. Oddělení materiálové analýzy
 • 266 05 2996
 • 266 05 2919
 • 266 05 2838
 • 266 05 2658
1.27, 0.28, 045 ahmed [at] fzu.cz
Kyo-Hoon Ahn, Ph.D. Laboratoř strukturních a elektronových vlastností, Oddělení magnetik a supravodičů
 • 220 318 632
A 28 kyohoon.ahn [at] fzu.cz
Gizem Aktuğ, MSc. Laboratoř biofotoniky, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2491
O 314 aktug [at] fzu.cz
Mahebub Alam, PhD. Oddělení funkčních materiálů, Skupina materiálů pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB“
 • 266 05 3119
31 alam [at] fzu.cz
Ing. Eduardo Alarcón Tarquino, Ph.D. Oddělení funkčních materiálů, Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC“
 • 266 05 3351
1.22, 0.18 alarcon [at] fzu.cz
RNDr. Adam Alemayehu, Ph.D. Oddělení chemie, Skupina pěstování krystalů
 • 266 05 2788
329 alemayehu [at] fzu.cz
Mgr. Sonu George Alex Oddělení magnetických měření a materiálů, Skupina aktinoidů a vzácných zemin alex [at] fzu.cz
André Filipe Alves Maia, MSc. Dielektrická a infračervená spektroskopie, Oddělení dielektrik
 • 266 05 2948
1.15 maia [at] fzu.cz
Mgr. Hana Andělová Laboratoř biofyziky, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2616
 • 266 05 2598
 • 266 05 2876
1.02, 012, 07 andelovah [at] fzu.cz
Dr. Alexandr Andreev, DrSc. Oddělení magnetických měření a materiálů, Skupina aktinoidů a vzácných zemin
 • 951 55 2772
C 138 andreev [at] fzu.cz
Bc. Benjamín Andreides Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS), Skupina Teorie a počítačové simulace andreides [at] fzu.cz
Ing. Judita Anthi, Ph.D. Doktorand Laboratoř funkčních biorozhraní, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2683
O 335 anthi [at] fzu.cz
Mgr. Cinthia Antunes Correa, Ph.D. Oddělení strukturní analýzy, Skupina elektronové krystalografie
 • 220 318 635
A 66 correa [at] fzu.cz
Apostolos Apostolakis, Dr. Oddělení teorie kondenzovaných látek
 • 266 05 2926
433 apostolakis [at] fzu.cz
RNDr. Zdeněk Arnold, CSc. Zástupce vedoucího oddělení Laboratoř studia fyzikálních vlastností za extrémních podmínek, Oddělení magnetik a supravodičů
 • 220 318 426
A 129/1 arnold [at] fzu.cz
Ing. Anna Artemenko, Ph.D. Oddělení polovodičů, Skupina analytických technik
 • 220 318 495
A 35/3 artemenko [at] fzu.cz
Mgr. Petr Ashcheulov, Ph.D. Oddělení funkčních materiálů, Skupina materiálů pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB“
 • 266 05 2544
32 ashcheulov [at] fzu.cz
Prasanth Asokan, PhD. Laboratoř biofotoniky, Oddělení optických a biofyzikálních systémů asokan [at] fzu.cz
Ing. Kateřina Aubrechtová Dragounová, Ph.D. Oddělení polovodičů, Skupina analytických technik A 35/4 dragounova [at] fzu.cz
Ing. Michal Augustín, Ph.D. Oddělení polovodičů A 35/1 augustin [at] fzu.cz
Ing. Iva Babčanová vedoucí personálního a mzdového oddělení Personální a mzdové oddělení
 • 266 05 2207
189 babcanova [at] fzu.cz
Mgr. Oleg Babčenko, Ph.D. Oddělení polovodičů, Skupina růstu diamantů
 • 220 318 482
A 35/2 babcenko [at] fzu.cz
Vladimir Babin, Dr. Oddělení optických materiálů, Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů
 • 220 318 440
 • 220 318 416
D 305, A 121, D 17, D 18 babinv [at] fzu.cz
Markéta Bačáková Oddělení řízení projektů, Skupina Správa budovy&Infrastruktury marketa.bacakova [at] fzu.cz
Mgr. Antonín Baďura Laboratoř magnetronového naprašování, Oddělení spintroniky a nanoelektroniky
 • 220 318 622
F 37 badura [at] fzu.cz
Marcela Baďurová Společná laboratoř optiky
 • 585 63 1581
325 badurova [at] fzu.cz
Ing. Alena Bakalová, Ph.D. Oddělení astročásticové fyziky
 • 266 05 2669
231 bakalova [at] fzu.cz
Pavel Baláž, Ph.D. Oddělení dielektrik, Teorie a počítačové simulace
 • 266 05 3591
446a balaz [at] fzu.cz
MSc. Begüm Balkan Apaydin Laboratoř biofotoniky, Oddělení optických a biofyzikálních systémů O 314 balkan [at] fzu.cz
Swarnendu Banerjee, MSc. Doktorand Laboratoř AFM, Laboratoř skenovací elektronové mikroskopie a optické mikroskopie, Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur, Tenké vrstvy
 • 220 318 658
C 211/6 banerjee [at] fzu.cz
Ing. Zdeňka Baranyková finanční manažer projektů Oddělení provozní účtárny a rozpočtu
 • 266 05 2883
179 baranykova [at] fzu.cz
Jarmila Barešová koordinátor administrativy THS Oddělení podpory THS
 • 266 05 2185
111 baresova [at] fzu.cz
Ing. Jan Bárta, Ph.D. Oddělení optických materiálů, Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy
 • 220 318 429
A 132/1, A 135 bartaj [at] fzu.cz
doc. RNDr. Igor Bartoš, DrSc. Oddělení strukturní analýzy
 • 220 318 599
A 64/6 bartos [at] fzu.cz
Ing. Radek Baše Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS), Skupina Laserové systémy VVI PALS base [at] fzu.cz
Marianthi Bataki, M.Sc. Oddělení kosmologie a gravitační fyziky 206 bataki [at] fzu.cz
Ing. Jan Batysta Laboratoř MOVPE, Oddělení polovodičů
 • 220 318 401
 • 220 318 410
F 113, A 44/3 batystaj [at] fzu.cz
Mgr. Pavla Bauerová Vedoucí laboratoře Elektrochemická laboratoř, Laboratoř PECVD, Laboratoř PVD, Laboratoř Raman, Laboratoř skenovací elektronové mikroskopie a optické mikroskopie, Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur, Tenké vrstvy
 • 220 318 460
 • 220 318 507
C 211/2, F 33/1, C 205/6 bauerova [at] fzu.cz
Dr. Petr Bednyakov Dielektrická a infračervená spektroskopie, Oddělení dielektrik
 • 266 05 2980
 • 266 05 2630
 • 266 05 2740
1.17, 0.30 bednyakov [at] fzu.cz
Ing. Alena Beitlerová Oddělení optických materiálů, Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů
 • 220 318 440
 • 220 318 453
 • 220 318 416
D 305, D 18, A 121 beitler [at] fzu.cz
Klára Beňáková Oddělení technicko-provozní
Ing. Marek Benč Laboratoř elektronové mikroskopie, Oddělení materiálové analýzy, Skupina analytických technik benc [at] fzu.cz
Ing. Jiří Beránek PhD student Oddělení vědeckých aplikací laserů, Skupina Interakce laseru s hmotou
 • 314 00 77 35
2.19 jiri.beranek [at] fzu.cz
RNDr. Klára Beranová, Ph.D. Oddělení optických materiálů, Skupina fotoelektronové spektroskopie
 • 220 318 438
F 103, F 93 klara.beranova [at] fzu.cz
Ing. Jan Berger, Ph.D. Oddělení povrchů a molekulárních struktur
 • 220 318 504
C 210/4 bergerj [at] fzu.cz
Vinícius Bernardes da Silva, M.Sc. Oddělení teorie elementárních částic 223, 220 dasilva [at] fzu.cz