Lidé

1100+ pracovníků v našich týmech. Vědci, studenti, techničtí a administrativní pracovníci, bez kterých se neobejdeme. Zde naleznete kontakty na všechny naše zaměstnance.SEGEND:5466f725-6942-46c0-a5ae-b755fc5f54fe:8

Vyberte
Vyberte
Vyberte
Vyberte
Váš výběr odpovídá 1122 zaměstnancům
Jméno Pozice Oddělení Telefon Místnost E-mail
doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D. Oddělení nízkoteplotního plazmatu, Skupina diagnostiky plazmatu a analýzy tenkých vrstev
 • 266 05 2995
 • 266 05 2415
 • 266 05 2456
O 218, O 330, O 329 adamekp [at] fzu.cz
M.Sc. Akanksha Agarwal Oddělení polovodičů, Skupina plazmatických procesů akanksha [at] fzu.cz
M.Sc. Shubham Agarwal Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS), Skupina Vědeckého vyuití VVI PALS - interakce a diagnostika 318 shubham [at] fzu.cz
Ubaid Ahmed, M.Sc. Oddělení materiálové analýzy
 • 266 05 2996
 • 266 05 2919
 • 266 05 2838
 • 266 05 2658
1.27, 0.28, 045 ahmed [at] fzu.cz
Kyo-Hoon Ahn, Ph.D. Laboratoř strukturních a elektronových vlastností, Oddělení magnetik a supravodičů
 • 220 318 632
A 28 kyohoon.ahn [at] fzu.cz
Gizem Aktuğ, MSc. Laboratoř biofotoniky, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2491
O 314 aktug [at] fzu.cz
Mahebub Alam, PhD. Oddělení funkčních materiálů, Skupina materiálů pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB“
 • 266 05 3119
31 alam [at] fzu.cz
Ing. Eduardo Alarcón Tarquino, Ph.D. Oddělení funkčních materiálů, Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC“
 • 266 05 3351
1.22, 0.18 alarcon [at] fzu.cz
Mgr. Sonu George Alex Oddělení magnetických měření a materiálů, Společná laboratoř pro magnetická studia „SLMS“ alex [at] fzu.cz
André Filipe Alves Maia, MSc. Dielektrická a infračervená spektroskopie, Oddělení dielektrik
 • 266 05 2948
1.15 maia [at] fzu.cz
Pavel Anděl Optické a mechanické dílny Na Slovance
 • 266 05 2757
67 andel [at] fzu.cz
Mgr. Hana Andělová Laboratoř biofyziky, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2616
 • 266 05 2598
 • 266 05 2876
1.02, 012, 07 andelovah [at] fzu.cz
Dr. Alexandr Andreev, DrSc. Oddělení magnetických měření a materiálů, Společná laboratoř pro magnetická studia „SLMS“
 • 951 55 2772
C 138 andreev [at] fzu.cz
Bc. Benjamín Andreides Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS), Skupina Teorie a počítačové simulace andreides [at] fzu.cz
Ing. Judita Anthi, Ph.D. Doktorand Laboratoř funkčních biorozhraní, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2683
O 335 anthi [at] fzu.cz
Mgr. Cinthia Antunes Correa, Ph.D. Oddělení strukturní analýzy, Skupina elektronové krystalografie
 • 220 318 635
A 66 correa [at] fzu.cz
Apostolos Apostolakis, Dr. Oddělení teorie kondenzovaných látek
 • 266 05 2926
433 apostolakis [at] fzu.cz
RNDr. Zdeněk Arnold, CSc. Zástupce vedoucího oddělení Laboratoř studia fyzikálních vlastností za extrémních podmínek, Oddělení magnetik a supravodičů
 • 220 318 426
A 129 arnold [at] fzu.cz
Ing. Anna Artemenko, Ph.D. Oddělení polovodičů, Skupina analytických technik
 • 220 318 582
 • 220 318 522
A 45/1, F 93 artemenko [at] fzu.cz
Mgr. Petr Ashcheulov, Ph.D. Oddělení funkčních materiálů, Skupina materiálů pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB“
 • 266 05 2544
32 ashcheulov [at] fzu.cz
Prasanth Asokan, PhD. Laboratoř biofotoniky, Oddělení optických a biofyzikálních systémů asokan [at] fzu.cz
Ing. Kateřina Aubrechtová Dragounová, Ph.D. Oddělení polovodičů, Skupina analytických technik
 • 220 318 511
A 35/1 dragounova [at] fzu.cz
Ing. Michal Augustín, Ph.D. Oddělení polovodičů augustin [at] fzu.cz
Ing. Iva Babčanová vedoucí personálního a mzdového oddělení Personální a mzdové oddělení
 • 266 05 2207
189 babcanova [at] fzu.cz
Mgr. Oleg Babčenko, Ph.D. Oddělení polovodičů, Skupina růstu diamantů
 • 220 318 482
A 35/2 babcenko [at] fzu.cz
Vladimir Babin, Dr. Oddělení optických materiálů, Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů
 • 220 318 440
 • 220 318 416
D 305, A 121 babinv [at] fzu.cz
Markéta Bačáková Oddělení řízení projektů bacakova [at] fzu.cz
Mgr. Antonín Baďura Laboratoř magnetronového naprašování, Oddělení spintroniky a nanoelektroniky
 • 220 318 622
F 37 badura [at] fzu.cz
Marcela Baďurová Společná laboratoř optiky
 • 585 63 1581
325 badurova [at] fzu.cz
Ing. Alena Bakalová Oddělení astročásticové fyziky
 • 266 05 2669
231 bakalova [at] fzu.cz
Pavel Baláž, Ph.D. Oddělení dielektrik, Teorie a počítačové simulace
 • 266 05 3591
446a balaz [at] fzu.cz
Swarnendu Banerjee, MSc. Doktorand Laboratoř AFM, Laboratoř skenovací elektronové mikroskopie a optické mikroskopie, Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur, Tenké vrstvy
 • 220 318 528
C 211/2 banerjee [at] fzu.cz
Ing. Zdeňka Baranyková finanční manažer projektů Oddělení provozní účtárny a rozpočtu
 • 266 05 2883
179 baranykova [at] fzu.cz
Jarmila Barešová koordinátor administrativy THS Oddělení podpory THS
 • 266 05 2185
111 baresova [at] fzu.cz
Ing. Jan Bárta, Ph.D. Oddělení optických materiálů, Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy D 305 bartaj [at] fzu.cz
doc. RNDr. Igor Bartoš, DrSc. Oddělení strukturní analýzy
 • 220 318 599
A 64/6 bartos [at] fzu.cz
Marianthi Bataki, M.Sc. Oddělení kosmologie a gravitační fyziky bataki [at] fzu.cz
Ing. Jan Batysta Laboratoř MOVPE, Oddělení polovodičů
 • 220 318 401
 • 220 318 410
F 113, A 44/3 batystaj [at] fzu.cz
Mgr. Pavla Bauerová Vedoucí laboratoře Elektrochemická laboratoř, Laboratoř PECVD, Laboratoř PVD, Laboratoř Raman, Laboratoř skenovací elektronové mikroskopie a optické mikroskopie, Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur, Tenké vrstvy
 • 220 318 433
 • 220 318 460
 • 220 318 507
C 210/6, F 33/1, C 205/6 bauerova [at] fzu.cz
Dr. Petr Bednyakov Dielektrická a infračervená spektroskopie, Oddělení dielektrik
 • 266 05 2980
 • 266 05 2630
 • 266 05 2740
1.17, 0.30 bednyakov [at] fzu.cz
Ing. Alena Beitlerová Oddělení optických materiálů, Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů
 • 220 318 440
 • 220 318 453
 • 220 318 416
D 305, D 18, A 121 beitler [at] fzu.cz
Ing. Jiří Beránek PhD student Oddělení vědeckých aplikací laserů, Skupina Interakce laseru s hmotou
 • 314 00 77 35
2.19 beranekj [at] fzu.cz
RNDr. Klára Beranová, Ph.D. Oddělení optických materiálů, Skupina fotoelektronové spektroskopie
 • 220 318 438
F 103, F 93 klara.beranova [at] fzu.cz
Ing. Jan Berger, Ph.D. Oddělení povrchů a molekulárních struktur
 • 220 318 504
C 210/2 bergerj [at] fzu.cz
Vinícius Bernardes da Silva, MSc. Oddělení teorie elementárních částic dasilva [at] fzu.cz
Ing. Jaroslav Bezděk vedoucí technicko-hospodářské správy Oddělení podpory THS, Technicko-hospodářská správa
 • 266 05 2103
110 bezdek [at] fzu.cz
Huzefa Aliasger Bhanpurwala, M.Sc. Oddělení vývoje pokročilých laserů bhanpurwala [at] fzu.cz
Akhil Bhardwaj, Ph.D. Oddělení funkčních materiálů, Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC“
 • 266 05 3021
1.29 bhardwajak [at] fzu.cz
Kunal Bhardwaj, MSc. Oddělení astročásticové fyziky
 • 266 05 2158
233 bhardwaj [at] fzu.cz
Ing. Radka Bičišťová Oddělení průmyslových aplikací laserů, Skupina laserového mikroobrábění (LMM)
 • 314 00 77 58
bicistova [at] fzu.cz