Činnost

Text

Zabývám se především numerickým zpracováním rozsáhlých experimentálních dat popisujících InGaN/GaN scintilátory a tranzistory. Získané statistické informace umožňují hlubší pochopení fyziky polovodičů a pomáhají výzkumné skupině při návrhu nových vzorků.

ORCID 0000-0002-5092-0556