1. A. Peter Amalathas, L. Landová, Z. Hájková, L. Horák, M. Ledinský, J. Holovský
  ACS Applied Energy Materials 3 (2020) 12484-12493.
 2. A. P. Amalathas, L. Landová, Z. Hájková, L. Horák, M. Ledinský, J. Holovský
  ACS Applied Energy Materials 3 (2020) 12484-12493.
 3. M. Müller, Milan Bouša, Z. Hájková, M. Ledinský, A. Fejfar, Karolina Drogowska-Horná, Martin Kalbáč, Otakar Frank
  Nanomaterials 10 (2020) 589(1)-589(10).
 4. J. Holovský, A. P. Amalathas, L. Landová, B. Dzurňák, B. Conrad, M. Ledinský, Z. Hájková, O. Pop-Georgievski, J. Svoboda, T. Ch.-J. Yang, Q. Jeangros
  ACS Energy Letters 4 (2019) 3011-3017.
 5. 2D materials: Graphene and beyond
  Československý časopis pro fyziku 69 (2019) 21-24.
 6. Journal of Physical Chemistry Letters 10 (2019) 1368-1373.
 7. Perovskites – new prodigy in photovoltaics
  Československý časopis pro fyziku 68 (2018) 149-151.
 8. J. Řáhová, K. Sampathkumar, A. Vetuško, M. Ledinský, Z. Hájková, A. Fejfar, O. Frank
  physica status solidi (b) 255 (2018) 1800305(1)-1800305(6).
 9. Z. Hájková, P. Bauerová, A. Fejfar, M. Šlouf
  Electron Microscope – The Key to the Secrets of the Micro- and Nanoworld
  Chemické listy 112 (2018) 128-134.
 10. Chemical Physics Letters 676 (2017) 82-88.
 11. Z. Hájková, P. Šmejkal
  Nanotechnology - part III.
  e-Mole 9 (2017) 36-40.
 12. Nanotechnology - part IV.
  e-Mole 10 (2017) 48-50.
 13. Z. Hájková, A. Fejfar, P. Smejkal
  Journal of Chemical Education 90 (2013) 361-363.