Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Magnetismus manganitových částic a jejich útvarů GAČR » Standardní RNDr. Zdeněk Jirák, CSc. 2015 2017
Přenos náboje mezi ionty transitivních kovů a vzácných zemin v perovskitech GAČR » Standardní RNDr. Zdeněk Jirák, CSc. 2011 2013