Činnost

Text

Rentgenová difrakce s vysokým rozlišením, rentgenová reflektometrie, anomální rozptyl rentgenového záření, experimentální zkoumání strukturních vlastností vrstev, jejich soustav a rozhraní. Souvislost mezi strukturními vlastnostmi systémů a technologií jejich přípravy.


Příprava a koordinace projektů MŠMT INGO a INTER-EXCELLENCE "Členství ČR v European Synchrotron Radiation Facility".

ORCID 0000-0002-1629-0183
ResearcherID H-2444-2014
Scopus Author ID 6506221812