RNDr. Vladimíra Novotná, CSc.

Foto
Image
Vladimíra Novotná
Pracovní pozice
Vedoucí pracovní skupiny
Kategorie
Ved. věd. pracovník
Oddělení (číslo)
Laboratoř / vědecká skupina
Telefon
266 05 2134, 266 05 2897, 266 05 2607
E-mail
novotna [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka, SOLID21
Místnost
145
147
P.10
Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Průkopnické feroelektrické kapaliny založené na multifunkčních materiálech (FerroFluid) běžící MŠMT » Ostatní RNDr. Vladimíra Novotná, CSc. 2023 2026
Magneto-elektrické kapaliny pro inovativní senzory (MAGNELIQ) běžící EU-Horizon2020 » FET-OPEN RNDr. Vladimíra Novotná, CSc. 2020 2024
Samouspořádané molekulární systémy omezené geometrií povrchu vzorku (SamoSOP) MŠMT » INTER-COST RNDr. Vladimíra Novotná, CSc. 2019 2022
Funkční organické-anorganické nanostruktury vykazující samouspořádání (FOISAN) GAČR » Standardní RNDr. Vladimíra Novotná, CSc. 2018 2020
Hybridní a kompozitní systémy založené na mesogenních látkách a nanočásticích GAČR » Standardní RNDr. Vladimíra Novotná, CSc. 2015 2017
Multifunkční kapalně krystalické látky a hybridní nanokompozitní systémy (KK-Hybridy) MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - COST CZ RNDr. Vladimíra Novotná, CSc. 2014 2017
Nanokompozitní systémy tvořené kapalně krystalickými molekulami a nanočásticemi (NoNaKomKK) MŠMT » Mobility RNDr. Vladimíra Novotná, CSc. 2014 2015
Nové hybridní kapalně krystalické systémy tvořené anorganickými nanočásticemi a polyfunkčními organickými molekulami GA AVČR » Mezinárodní spolupráce RNDr. Vladimíra Novotná, CSc. 2012 2015
Multifunkční materiály spontánně se uspořádávající na vzdálenosti nanometrů (MUSAMAN) GAČR » Standardní RNDr. Vladimíra Novotná, CSc. 2011 2014