Činnost

Text

Syntéza anorganických materiálů ve formě prášků, keramik a monokrystalů. Charakterizace připravených materiálů.

ORCID 0000-0003-0812-6241