Nesférické efekty a jejich využití pro statisticky korektní analýzu krystalových struktur

Anotace

Projekt si klade za cíl zahrnout nesférické efekty, tj. rozložení elektronové hustoty a  anharmonické výchylky poloh atomů, do standardního popisu krystalových struktur. Využije nedávno prokázanou přenositelnost nesférických atomových faktorů. Standardní strukturní analýza tím získá vyšší kvalitu.