Výzkum tzv. modulovaných materiálů a kvazikrystalů se zvláštními vlastnostmi

Datum publikace
Kategorie aktualit

Český rozhlas 3 Vltava, 12.12.2011.

Letošní Nobelova cena za chemii byla udělena za objev tzv. kvazikrystalů. Obrátila tak pozornost široké veřejnosti k významu krystalické struktury látek, která určuje jejich vlastnosti. Odborníci ve Fyzikálním ústavu Akademie věd zkoumají uspořádání atomů v látkách, jejichž krystalová mříž je narušena, a to určitým zákonitým způsobem, takzvanou modulací.Světově uznávaným odborníkem v tomto oboru je doktor Václav Petříček, který se zabývá vývojem programových systémů pro výpočty komplikovaných krystalových struktur.

Celý záznam rozhovoru pro Český rozhlas.

Klíčová slova: