Pattersonova cena Václavu Petříčkovi

Anotace

Na jubilejní konferenci „70th Annual Meeting of the American Crystallographic Association“ převezme Václav Petříček z Fyzikálního ústavu Pattersonovu cenu. Plenární přednáška Václava Petříčka při příležitosti udělení ceny bude přenášena dne 6. srpna 2020.

Cena Evropské krystalografické asociace udělena poprvé českému vědci

Anotace

Václav Petříček získal Perutzovu cenu za vývoj krystalografického výpočtového programu JANA. Jedná se o nejvyšší ocenění, kterého lze na mezinárodním poli v oboru krystalografie dosáhnout. V současné době se modulované struktury řeší programem JANA téměř výlučně a program získává ročně kolem 300 citací.