Magnetické vlastnosti neuspořádané monovrstvy FeCo

Text

Určení magnetických vlastností ultratenkých vrstev slitin je důležité pro aplikace např. ve spinové elektronice. Výpočty vlastností vrstev z prvních principů, tj. bez volitelných parametrů, jsou však obtížné, mimo jiné proto, že dosah povrchových interakcí je větší než v případě objemových vzorků. Jako modelový případ jsme studovali elektronovou strukturu a termodynamické vlastnosti magnetické monovrstvy neuspořádané slitiny železa a kobaltu adsorbované na povrchu fcc-Cu(001). Byl zkonstruován náhodný Heisenbergův model s výměnnými interakcemi spočtenými z prvních principů.

Model byl následně vyšetřován pomocí rozsáhlých výpočtů metodou Monte Carlo a pomocí aproximace RPA kombinované s aproximací virtuálního krystalu (VCA). Získali jsme závislost Curieovy teploty na složení slitiny, která vykazuje maximum při větší koncentraci železa než kobaltu. Ukázali jsme též vliv náhodnosti na tvar magnonových spekter náhodných monovrstev [FeCo].