Efekty výměnné a spin-orbitální interakce ve zředěných slitinách (Ga,Mn)As

Text

Studovali jsme fyzikální vlastnosti typického materiálu pro spintroniku, epitaxně připraveného GaMnAs, ve vysoké kvalitě. Na rozdíl od řady jiných studií, jsme určili celou řadu zakladních fyzikálních vlastností (magnetický moment, Curieovu teplotu, spinovou tuhost, elektrický odpor, anisotropní magnetoresistenci, anomální Hallovu vodivost a Gilbert damping) na základě jednotného modelu elektronové struktury bez adjustovatelných parametrů. Byl získán dobrý souhlas s experimentem pro všechny uvedené veličiny.

Vytvořený soubor fyzikálních teorií a odpovídajících počítačových programů otevírá široké možnosti pro výzkum nových materiálů pro spintroniku.