Multiferoika indukovaná napětím nebo terahertzovým zářením (Multiferroics)

Anotace

Tento projekt je zaměřen na ověření nedávných teorií, že THz pumpování polárních fononů může indukovat přechodnou feroelektřinu nebo dokonce magnetizaci v diamagnetických paraelektrikách. Naše měření budou provedena na kvantových paraelektrikách KTaO3 a (EuSrBa)TiO3. Budeme také studovat vliv mechanického napětí na mřížkovou dynamiku a magnetické interakce v tenkých vrstvách různých monooxidů přechodových kovů s cílem připravit vysokým napětím indukované multiferoikum v supermřížkách MnO s jinými magnetickými monooxidy. Bude studovaná také statická a dynamická magnetoelektrická vazba v různých multiferoikách v radiofrekvenční, mikrovlnné a THz oblasti.