Měření nábojové asymetrie při párové produkci top kvarku při těžišťové energii √s = 7 TeV v experimentu ATLAS

Text

Měření nábojové asymetrie v párové produkci top kvarku reprezentuje důležitý test Standardního modelu (SM) částicové fyziky. A to především ve vztahu k předchozím měřením z Tevatronu, kde byla pozorována předozadní asymetrie větší než očekávání na základě SM. Práce se zabývá měřením nábojové asymetrie v párové produkci top kvarku v proton-protonových srážkách na urychlovači LHC při těžišťové energii √s = 7 TeV. Výsledná hodnota činí AC = 0,006 ± 0,010, kde chyba zahrnuje jak statistickou, tak systematickou komponentu. Výsledek je plně v souhlasu s předpovědí SM, ACSM = 0,0123 ± 0,0005 (viz obrázek).

Fyzika top kvarku patří tradičně v experimentu ATLAS k hlavním oblastem výzkumu, na který se naši pracovníci zaměřují. Top kvark, jako nejtěžší známá elementární částice, je právě díky své hmotnosti považován za vhodného kandidáta pro hledání signálů nové fyziky jdoucí za rámec SM. Dva členové naší skupiny patřili k hlavním autorům analýzy a výsledného článku.

afb-atlas450vs600-2013.png
Popis
Porovnání měření nábojové asymetrie AC v párové produkci top kvarku změřené experimentem ATLAS na LHC (zelený pás) a předozadní asymetrie AFB změřené experimentem CDF na urychlovači Tevatron (oranžový pás) s předpovědí Standardního modelu (SM) a různými modely nové fyziky jdoucí za rámec SM.