Observatoř Pierra Augera a kosmické záření extrémních energií

Text

Observatoř Pierra Augera, která je největším detektoremkosmického záření na světě a byla vystavěna a je provozována za významné účasti pracovníků Fyzikálního ústavu, přichází v roce 2015 se souborným článkem dokumentujícím jednotlivé komponenty experimentálního uspořádání, jejich podrobné technické vlastnosti, jakožto i ostatní části infrastruktury. Observatoř se skládá z pole 1660 vodních čerenkovských pozemních detektorů a 24 fluorescenčních teleskopů. Zařízení je umístěno v argentinské pampě v nadmořských výškách, jejichž nejmenší hodnoty odpovídají naší Lysé hoře v Beskydech a nejvyšší pak Sněžce. Dohromady zařízení zabírá obrovskou plochu 3000 km2, tj. rozlohu srovnatelnou s velikostí Středočeského kraje. Důvodem takto obrovské plochy je velmi malá hustota četnosti událostí extrémně energetického kosmického záření o energiích větších než 1017 eV, jejichž detekce je hlavním fyzikálním programem observatoře. Nejen tajemství původu těchto částic, ale také pochopení jejich interakcí v zemské atmosféře na energiích daleko přesahujících možnosti urychlovačů, přitahuje na observatoř vědce z více než 16 zemí světa.

 

Hlavní pole observatoře Pierra Augera. Každá tečka odpovídá jedné z 1660 stanic povrchového detektoru. Čtyři fluorescenční detektory jsou umístěny na okrajích. Obrázek zahrnuje zhruba uprostřed pole také umístění dvou laserových stanic CLF a XLF.