Nejpřesnější měření energetického spektra kosmického záření ultra-vysokých energií

Text

V roce 2020 zveřejnila Observatoř Pierra Augera zatím nejpřesnější měření energetického spektra kosmického záření ultra-vysokých energií. Data obsahují 215 030 událostí s energií větší než 2,5x1018 eV zaznamenaných za více než 14 let provozu Observatoře [1, 2]. Naměřené energetické spektrum vykazuje dosud nepozorované vlastnosti.

Skupina při FZU se na výsledku podílela provozem fluorescenčního detektoru, který je klíčový pro kalibrací energie určené povrchovým detektorem. Doktorand, na kterého dohlížel vědec FZU jako konzultant práce, přispěl ve zveřejněných článcích k příslušné analýze dat.

Kontaktní osoba: RNDr. Petr Trávníček, Ph.D.

Spolupracující subjekt: Observatoř Pierra Augera