Fluorescenční detektor na observatoři Pierra Augera

Text

Rozsáhlý článek, jenž byl napsán pod vedením skupiny z FZÚ, popisuje největší fluorescenční detekční systém na světě. Skupina iniciovala vznik článku, přispěla kapitolou o optických sestavách a dále se podílela na organizaci mezinárodních skupin, editaci textů, korespondenci s autory citovaných prací, kapitole o provozu detektoru, atd. Článek popisuje součásti fluorescenčního detektoru včetně jeho optického systému, designu kamery, elektroniky a systémů pro relativní a absolutní kalibraci. Rozebírán je i provoz a sledování detektoru, výkon systému a přesnost rekonstrukce spršek. Článek je hlavním referenčním zdrojem Auger Collaboration. Na běhu observatoře v Argentině se podílí vědci ze 17 zemí. Observatoř se nachází na ploše 3000 km2 a v provozu je 27 fluorescenčních dalekohledů; 15 z nich je vybaveno segmentovanými zrcadly, jež byla navržena a zkonstruována pracovníky FZÚ.

auger.jpg
Popis
Schematický nákres budovy se šesti fluorescenčními dalekohledy.