Fatigue of NiTiX High Temperature Shape Memory Alloy Actuators (FACT)

Anotace

V současnosti prudce roste zájem o využití spolehlivých vysokoteplotních aktuátorů ze slitin s tvarovou pamětí pracujících při teplotách nad 100C v automobilových a leteckých motorech, kde je výhodné nahradit složité pohonné jednotky kompaktními aktuátory z funkčního materiálu. Cílem tohoto projektu je objasnit fyzikální příčiny vedoucí k nestabilitě tvaru a funkčních vlastností a únavového porušení nově vyvíjených vysokoteplotních aktuátorů ze slitin NiTiX. Výzkum bude prováděn pomocí kombinace tří hlavních metod (termomechanické únavové zkoušky, in-situ rtg. a neutronová difrakce, mikromechanické modelování) vyvinutých již dříve partnery v projektu. Řešení projektu bude úzce koordinováno s zahraničními akademickými a průmyslovými spolupracujícími pracovišti, kde jsou tyto slitiny a aktuátory v současnosti vyvíjeny. Konečným cílem bude navrhnout postupy optimalizace mikrostruktury slitin NiTiX tak, aby z nich bylo možné vyrobit aktuátory spolehlivě pracující v teplotní oblasti 100C -300C (chem. složení, tváření za studena, tep. zpracování, textura, velikost zrn, prec. zpevnění).