Experimentálně podložené multiškálové modelování slitin s tvarovou pamětí

Anotace

Cílem navrhovaného projektu je vývoj termomechanických modelů slitin s tvarovou pamětí na základě nejnovějších poznatků o průběhu deformačních a transformačních procesů a termomechanické odezvy prvků SMA během cyklického termomechanického namáhání