Činnost

Text
  • příprava tenkých vrstev magnetronovým naprašováním a pulzní laserovou depozicí
  • in-situ a ex-situ charakterizace optických a elektrických vlastností tenkých vrstev
  • dopování tenkých kovových vrstev vodíkem
  • studium defektů pomocí pozitronové anihilační spektroskopie
  • tenké vrstvy na bázi vysoko-entropických slitin

ORCID ID 0000-0002-6471-6804
ResearcherID P-4148-2017
SCOPUS ID 26534338000