Vratná deformace v silně deformovaných vláknech slitiny NiTi

Text

Superelastická vlákna ze slitiny s tvarovou pamětí NiTi byla deformována v tahu v širokém teplotním oboru. Byla vyhodnocována vratnost deformace v závislosti na maximální deformaci a studovány deformační poruchy vnesené do materiálu pomocí TEM. Bylo zjištěno že platická deformace je iniciována deformačním dvojčatěním v orientovaném martenzitu doprovázeným dislokačním skluzem.

Kontaktní osoba: Petr Šittner