1. Acta Materialia 258 (2023) 119242 (1)-119242 (22).
 2. Procedia Structural Integrity 43 (2023) 166-171.
 3. Shape Memory and Superelasticity 9:261 (2023) 1-19.
 4. Coatings 13 (2) (2023) 433 (1)-433 (18).
 5. Shape Memory and Superelasticity 9 (2023) 11-34.
 6. Metals 12 (2022) 1-13.
 7. J. Kubásek, J. Pinc, K. Hosová, M. Straková, O. Molnárová, J. Duchoň, D. Nečas, M. Čavojský, M. Knapek, M. Godec, I. Paulin, D. Vojtěch, J. Čapek
  Journal of Alloys and Compounds 906 (2022) 164308(1)-164308(14).
 8. P. Lejček, J. Čapek, M. Roudnická, O. Molnárová, J. Maňák, H. Duchoň, D. Dvorský, M. Koller, H. Seiner, P. Svora, D. Vojtěch
  Materials Science and Engineering A 800 (2021) 140316 (1)-140316 (10).
 9. J, Kubásek, O. Molnárová, J. Čapek, K. Bartha, J. Čížek, P. Doležal, J. Racek, J. Kaufman, J. Řídký, P. Lejček
  Materials Characterization 174 (2021) 111037 (1)-111037 (9).
 10. S. M. Samal, O. Molnárová, F. Průša, J. Kopeček, L. Heller, P. Šittner, M. Škodová, L. Abate, I. Blanco
  Applied Sciences 11 (2021) 1802(1)-1802(16).
 11. Acta Materialia 218 (2021) 117166 (1)-117166 (29).
 12. International Journal of Fatigue 152 (2021) 106400 (1)-106400 (11).
 13. M. Roudnická, J. Bigas, O. Molnárová, D. Palousek, D. Vojtech
  Metals 11 (2021) 687(1)-687(21).
 14. M. Roudnická, J. Kubasek, L. Pantelejev, O. Molnárová, J. Bigas, J. Drahokoupil, D. Palousek, D. Vojtech
  Additive Manufacturing 47 (2021) 102265(1)-102265(14).
 15. M. Roudnická, O. Molnárová, J. Drahokoupil, J. Kubasek, J. Bigas, V. Sreibr, D. Palousek, D. Vojtech
  Additive Manufacturing 44 (2021) 102025(1)-102025(16).
 16. O. Molnárová, S. Habr, E. de Prado, J. Čapek, O. Ekrt, G. Németh, P. Málek, P. Lejček
  Materials 14 (2021) 5770 (1)-5770 (17).
 17. S. M. Samal, O. Tyc, J. Cizek, J. Klecka, F. Lukáč, O. Molnárová, E. de Prado, Z. Weiss, J. Kopeček, L. Heller, P. Šittner, T. Chráska
  Coatings 11 (2021) 610 (1)-610 (16).
 18. Materialia 9 (2020) 100506 (1)-100506 (15).
 19. Materials Letters 278 (2020) 128341(1)-128341(4).
 20. O. Molnárová, P. Šittner, J. Veselý, M. Cieslar
  Materials Characterization 167 (2020) 110470(1)-110470(10).
 21. O. Molnárová, J. Duchoň, E. de Prado, Š. Csáki, F. Průša, P. Málek
  Materials 13 (2020) 3756(1)-3756(13).
 22. J. Čapek, J. Kubásek, J. Pinc, J. Maňák, O. Molnárová, J. Drahokoupil, M. Čavojský
  Materials Characterization 162 (2020) 110230(1)-110230(17).
 23. M. Jirsa, M. Rameš, M. Miryala, P. Svora, J. Duchoň, O. Molnárová, S. S. Arvapalliand M. Murakami
  Superconductor Science and Technology 33 (2020) 094007(1)-094007(9).
 24. Shape Memory and Superelasticity 5 (2019) 383-396.
 25. M. Roudnická, O. Molnárová, D. Dvorský, L. Křivský, D. Vojtěch
  Metals and Materials International 26 (2019) 1168-1181.
 26. Materials & Design 174 (2019) 107797 (1)-107797 (21).
 27. Shape Memory and Superelasticity 5 (2019) 42-62.
 28. P. Lejček, M. Roudnická, J. Čapek, D. Dvorský, J. Drahokoupil, D. Šimek, J. Čížek, P. Svora, O. Molnárová, D. Vojtěch
  Materials Characterization 154 (2019) 222-232.
 29. Acta Materialia 180 (2019) 243-259.
 30. Letters on Materials 8 (2018) 549-553.