Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Mnohoúrovňová teorie povrchových slitin a nehomogenit na površích pevných látek GAČR » Standardní RNDr. Miroslav Kotrla, CSc. 2009 2012