Činnost

Text

Zabývám se teoretickým studiem nerovnovážných systémů, od strukturních a magnetických vlastností povrchových nanostruktur, přes epitaxní růst na kovových i polovodičových površích, pulsní laserovou depozici, povrchové fázové přechody a multiškálové simulace povrchového růstu po vlastnosti náhodných sítí nebo studium transportu částic v kvazijednodimenzionálních strukturách.

Obecně mne zajímá nerovnovážná statistická mechanika a metodologie numerických simulací ve fyzice pevných látek a ve statistické fyzice. Používám metody: termodynamické a kinetické Monte Carlo, molekulární statika a metoda bilančních rovnic, celulární automaty.

Moje výzkumné aktivity:

  • určování energetických bariér pro povrchovou difúzi,
  • výpočty Curieových teplot pro tenké vrstvy,
  • modelování povrchových nanostructures pro Ag na povrchu Si(111)-(7×7),
  • studium škálování při kinetickém hrubnutí povrchů,
  • vliv nečistot na růst povrchů,
  • modelování transportu částic v nanokanálcích pomocí numerických simulací.

ORCID 0000-0001-8273-1402

Google Scholar