Granty

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Spolupráce na experimentech ve Fermilab 2 běžící ESIF » OP VVV RNDr. Miloš Lokajíček, CSc. 2020 2022
Spolupráce na experimentech ve Fermilab ESIF » OP VVV RNDr. Miloš Lokajíček, CSc. 2017 2020
Výzkumná infrastruktura experimenty ve Fermilab MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur RNDr. Miloš Lokajíček, CSc. 2016 2019
Spolupráce na experimentech ve Fermiho národní laboratoři, USA MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - INGO I + II RNDr. Miloš Lokajíček, CSc. 2015 2017
Spolupráce na experimentech NOvA a D0 ve Fermiho národní laboratoři, USA MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - INGO I + II RNDr. Miloš Lokajíček, CSc. 2012 2014