Činnost

Text

Předmětem mé vědecké činnosti jsou v současné době především magnetické vlastnosti moderních supravodičů (vysokoteplotních a středněteplotních) v různých formách (objemné texturované, objemné granulární, tenké vrstvy, pásky atd.). V poslední době je můj hlavní zájem zaměřen na studium změny elektromagnetických vlastností komerčních supravodivých pásků vlivem ozáření neutrony, s ohledem na potencionální využití těchto pásků pro vinutí magnetů fúzních reaktorů. Technologie jaderné fúze vyžaduje extrémně vysoké magnetické pole na koncentraci plasmy do relativně malého prostoru a je považována za velmi perspektivní pro budoucnost vzhledem k tomu, že je velmi přátelská k životnímu prostředí, přitom nabízí vysoký výkon. Dostatečně vysoká magnetická pole jsou schopné vytvořit pouze supravodivé magnety, hospodárný provoz je pak možný pouze s magnety vinutými z vysokoteplotních supravodičů, byť provozovaných při středních teplotách vytvářených např. refrigerátory. Neutronové záření, nezbytně přítomné ve fúzních reaktorech, vytváří v supravodičích defekty podílející se na upnutí supravodivých vírů a v důsledku toho má vliv na úroveň kritických proudů tekoucích supravodičem a to v širokém rozsahu magnetických polí. Tento efekt je z počátku pozitivní, zvyšuje kritické proudy zejména ve vysokých magnetických polích, od určité úrovně ozáření však dojde k postupné degradaci proudu. To vše navíc závisí na provozní teplotě a typu pásku. Naše dosavadní testy ukazují velký potenciál současných supravodivých pásků pro magnety budoucích fúzních reaktorů. K degradaci elektrických proudů při teplotách pod 30 K totiž dochází až při ozáření srovnatelném s předpokládanou dávkou ozáření pro celou životnost zařízení.

Podílím se také na testování vlastností bezeztrátových levitačních ložisek pro použití v setrvačnících pro ukládání elektrické energie a stabilizaci elektrického proudu v rozvodné síti.

Ve spolupráci se zahraničními kolegy (zejména Shibaura Institute of Technology, Tokio a Ústavem experimentální fyziky Košice) se podílím na interpretaci měření nově vyvíjených objemných supravodičů.

ORCID 0000-0001-8685-5998
ResearcherID C-5217-2011