Vyjádření ke změnám výuky fyziky na základních školách

Anotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo 1. února 2021 upravené Rámcové vzdělávací programy, kde došlo k výrazné redukci témat při výuce fyziky na základních školách. Ze vzdělávacího programu byly například vyškrtnuty Newtonovy zákony či výklad o přeměnách různých forem energie. Představitelé Fyzikálního ústavu AV ČR se připojili k otevřenému dopisu ministru školství Robertu Plagovi.

První výstřel z ELI laseru

Anotace

Unikátní laserový systém L3-HAPLS, který pro ELI Beamlines vyvinula americká národní laboratoř Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), byl dne 2. července 2018 slavnostně spuštěn.