Činnost

Text

Zabývám se rozvíjením obecných teoretických metod ve fyzice nerovnovážných procesů. Jedná se například o analýzu tepelných přeměn v systémech udržovaných daleko od termodynamické rovnováhy, studium indukované mechanické interakce s nerovnovážnou lázní, fluktuační charakteristiky v nanoskopických transportních systémech, geometrické aspekty nerovnovážných sil a podobně.

ORCID 0000-0001-5538-6092