Činnost

Text

Světlo disponuje mnoha rozličnými vlastnostmi a může být použito mnoha způsoby a metodami pro zkoumaní jevů v našem světě. Jednou z těchto metod je ultrarychlá spektroskopická elipsometrie. Ta umožňuje pomocí velmi krátkých a intenzivních laserových pulsů modifikovat optické vlastnosti materiálů a dále pak studovat fyzikální jevy a procesy s těmito změnami spojené. Informace takto získané nalézají využití především v různých odvětvích elektroniky a optoelektroniky, navíc pomáhají porozumět základním fyzikálním jevům a otázkám spojeným se studovanými materiály. 

Moje úloha spočívá především v účasti na experimentální i teoretické práci v oblasti ultrarychlé spektroskopické elipsometrie pracující ve viditelné a daleké ultrafialové spektrální oblasti. Také se podílím na dalším vývoji a vylepšování dostupného experimentálního vybavení pro tuto výzkumnou metodu a v neposlední řadě poskytuji potřebnou odbornou asistenci při využívání elipsometrického zařízení vnějšími uživateli.
 

ORCID 0000-0001-7660-5055
Scopus ID 55221928300
Researcher ID R-1968-2017
Research Gate