Činnost

Text

Zabývám se metodikami měření scintilačních a fotoluminiscenčních dosvitů a jejich zpřesňováním. Provádím foto-, radio- a termo- luminiscenční měření. Společně s kolegy vypracováváme matematické modely pospisující přenosy energie v monokrystalických scintilátorech, tyto materiály pěstujeme a ověřujeme platnosti matematických modelů, toto vše s cílem porozumět vnitřním mikroskopickým procesům a zlepšit užitné vlastnosti scintilátorů.

ORCID 0000-0002-6539-5256
Scopus Author ID 56510211700
ResearcherID AAH-8455-2019