Změny opto-elektronických vlastností organicko-anorganických halogenidových perovskitů při osvětlení (OPOP)

Anotace

Solární články na bázi organicko-anorganických halogenidových perovskitů jsou nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím ve fotovoltaice. Laditelná velikost optického zakázaného pásu s ostrou absorpční hranou a výborné elektrické vlastnosti předurčují tento materiál pro široké využití v optoelektronice. Na druhou stranu zásadním problémem stále zůstává jejich nestabilita při zvýšené teplotě a vlhkosti. V navrhovaném projektu proto budeme podrobně studovat mechanismy degradace vrstev halogenidových perovskitů, zejména vliv vzdušné vlhkosti, osvětlení a teploty. Perovskitové vrstvy budou zkoumány makroskopickými metodami stejně jako technikami s vysokým prostorovým rozlišením. Při interpretaci měření budeme vždy zohledňovat možný vliv degradace. Elektronickou a optickou kvalitu vrstev budeme zkoumat pomocí přímého měření difuzní délky, respektive pomocí měření fotoluminiscence a optického zisku. Tyto základní materiálové charakteristi budou provázány s vlastnostmi solárních článků.