Cena Josefa Hlávky dvěma mladým vědcům z FZÚ

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku. Ceny Josefa Hlávky za rok 2013 byly vyhlášeny na zámku v Lužanech u Přeštic dne 16. 11. 2013. Jedním z laureátů se stal doktorand RNDr. Lukáš Ondič z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., (Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur) a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Lukáš Ondič se v rámci svého doktorského studia na téma "Silicon nanocrystals, photonic structures and optical gain" zabýval experimentálně i teoreticky studiem optických vlastností fotonických krystalů vyrobených z nanodiamantových vrstev a z křemenných skel s cílem zvýšit účinnost vyvázání, popř. navázání světla do těchto struktur.

fot_luk_3.jpg
Popis
Lukáš Ondič

Druhým oceněným je výzkumník ze sekce Výkonových systémů FZÚ, Ing. Ondřej Novák, Ph.D, který byl oceněn za svou disertační práci na téma "Optické parametrické zesilování čerpovaných impulsů v nelineárních krystalech čerpaných jódovým fotodisociačním laserem". Ondřej Novák v rámci svého doktorského studia na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a na Oddělení laserových interakcí FZÚ demonstroval v náročných experimentech zesilování femtosekundových laserových impulsů touto moderní metodou při použití unikátního jódového laseru. Výsledky experimentů byly ve velmi dobrém souladu s vytvořeným teoretickým modelem a položily tak základ pro možnost generování impulsů o petawattovém výkonu s využitím tohoto typu laseru, mezi které patří např. laser PALS. Získané zkušenosti s laserovou technikou a optickými parametrickými jevy nyní Ondřej Novák zúročuje v rámci projektu HiLASE, kde vyvíjí nové optické parametrické systémy měnící vlnovou délku laserového záření s vysokým průměrným výkonem.

foto-on.jpg
Popis
Ondřej Novák
Klíčová slova: