Moderní multivrstvé optické systémy

Anotace

Ucelený výzkum nových depozičních technologií přípravy moderních multivrstvých optických systémů pro spektrální obor UV-VIS-NIR.Pozornost bude soustředěna na původní hybridní technologie s vysoce ionizovaným pulsním plazmatem včetně odpovídajících metod diagnostiky depozičního plazmatu.Charakterizace připravovaných optických struktur zahrnuje předevím spektrální elipsometrii, AFM, TERS ramanovu spektroskopii a různé nanoindentační techniky.