Činnost

Text

Křemíkové nanokrystaly jsou malé částice o velikosti pouze několika jednotek až desítek nanometrů. Na těchto rozměrech se již projevují kvantové jevy a díky nim vykazují křemíkové nanočástice mnoho neobvyklých vlastností. Zejména jejich luminiscence (při osvětlení ultrafialovým zářením oranžově svítí) může být potenciálně využita například pro zdroje světla integrované v optoelektronických čipech.
Křemíkové nanočástice jsou však zajímavé také pro biologický a lékařský výzkum. Jejich často porézní struktura s obrovským relativním povrchem a mnoha povrchovými vazbami může být využita pro citlivé senzory, luminiscenční značky či nosiče léčiv.
V naší laboratoři se věnujeme přípravě, úpravám a charakterizaci křemíkových nanočástic vhodných pro biologické aplikace. 

Hlavními směry výzkumu jsou:

  • příprava a charakterizace křemíkových nanokrystalů elektrochemickým leptáním (tzv. porézní křemík) a plazmovými technologiemi (ve spolupráci s Christian-Albrechts-Universität zu Kiel v Německu)
  • studium interakce křemíkových nanokrystalů s živými buňkami (ve spolupráci s 1. LF UK)
  • křemíkové nanočástice jako nosiče léků pro Alzheimerovu chorobu (ve spolupráci s NÚDZ)

ORCID 0000-0002-6445-5413
ResearcherID 
Scopus Author ID: 55390274400
Scopus Author ID: 56618469000