Transportní vlastnosti vodíkem zakončených vrstev nanokrystalického diamantu

Text

Pomocí měření odporu a Hallova jevu jsme studovali vzorky vodíkem zakončeného nanonkrystalického diamantu (H-NCD) různé granularity. Měřené veličiny se ukázaly vztažené k povrchu vzorku (povrchovému 2D systému) a jeho stavu. Resistivita silně rostla se zmenšující se velikostí zrn, zatímco Hallovská koncentrace zůstávala konstantní. Za pomoci 2D modelu jsme ukázali, že efektivní resistivita je určena příčným odporem hranic zrn.

Hranice zrn v H-NCD
Popis
Profil energií při rozhraní zrn v H-NCD. Silná spojitá čára zobrazuje základní stav (typu 2D) děr na povrchu vnitřní časti zrn. Čárkovaná čára ukazuje možnou pozici hrany pohyblivosti v neuspořádané oblasti na rozhraní zrn (“a-C”)