Relativistická transformace teploty a Mosengeilova-Ottova antinomie

Text

Znovu byl otevřen neuspokojivě vyřešený problém relativistické transformace teploty, která hraje rozhodující roli v relativistické fyzice tepelných jevů a v kosmologii. Ukázali jsme, že původ tzv. Mosengeilovy-Ottovy antinomie a dalších spřízněných paradoxů je třeba hledat ve špatném porozumění fyzikálnímu významu teploty a používání Plankova předpokladu o Lorenzově invarianci entropie.

V příspěvku jsme proto znovu zavedli a nově analyzovali pojmy množiny tepelných stavů, fixních termometrických bodů a teploty. Na základě fenomenologických argumentů jsme nakonec ukázali, že teplota je Lorentzovsky invariantní.